کلیدواژه‌ها = ایمنی
کارایی پودر گل میخک Eugenia caryophyllata جهت بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi و سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 239-246

10.22034/aej.2021.133528

عبدالعلی راهداری؛ علی خسروانی زاده؛ احمد قرایی؛ علیرضا افشاری؛ سمیرا سارانی


اثرات پروبیوآنزیم تغذیه ای بر شاخص های رشد، خون شناسی و پاسخ های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 193-204

ابوالحسن راستیان نسب؛ سید محمد موسوی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی