کلیدواژه‌ها = بتاکاروتن
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر نانوذرات آهن در میزان برخی از محصولات جلبک دونالیلا سالینا (Dunalliela salina)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 487-492

10.22034/aej.2020.121663

حمید رمضانی؛ علی گنجیان خناری؛ محمد قدیری ابیانه


3. تاثیر رژیم تغذیه ای کاروتنوئیدی بر میزان رنگی شدن ماهی سیچلاید طاووسی (Aulonocara baenschi)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 191-198

فاهمه بوژمهرانی؛ ولی اله جعفری؛ محمدرضا ایمانپور


5. بررسی اثر جلبک دونالی یلا (Dunaliella salina) بر تغییرات رنگ پوست در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 57-66

حسین عمادی؛ پریسا امانی نژاد؛ مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی