کلیدواژه‌ها = بزرگ بی مهرگان کفزی
ارزیابی اثرات محیط زیستی پساب آبزی پروری بر جوامع کفزی، مطالعه موردی: تالاب گمیشان، استان گلستان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 499-510

فخریه شیرود میرزایی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حسن نصرالله زاده ساروی


کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 145-158

عباس محمودی فرد؛ جاوید ایمانپور نمین؛ حمید علاف نویریان؛ کامیاب غلامی دشتکی


بررسی کیفیت آب و توان تولید رودخانه اهرچای (آذربایجان شرقی) براساس جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 151-158

محمدرضا رحیمی بشر؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ حر ترابی جفرودی؛ مجید راستا؛ علی خدادوست؛ شهریار تقی پور