کلیدواژه‌ها = استان مازندران
شاخصهای زیست سنجی گوسفند زل مازندران به عنوان یک نژاد منحصر به فرد در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.266519.2446

نادر پاپی؛ سیدجواد علیمحمدی


بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به حضور خرس قهوه ای (Ursus arctos) در استان مازندران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 11-18

10.22034/aej.2021.132597

ماریا مددی؛ باقر نظامی بلوچی؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضایی؛ علیرضا محمدی


اولین گزارش خفاش نعل ‏اسبی مدیترانه ‏ای (Rhinolophus euryale) در استان مازندران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-20

10.22034/aej.2020.105863

مهساالسادات یعقوبی رستمی؛ حاجی قلی کمی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ نجمه اخلی


بررسی صفات ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی سمندر تاجدار جنوبی Triturus karelinii در استان مازندران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-114

زینب اسمعیل زاده سوخته سرایی؛ حاجی قلی کمی؛ علی اکبر باقریان یزدی


مطالعه تولیدمثل قورباغه جنگلی (Rana pseudodalmatina) در استان مازندران (شهرستان بهشهر)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 137-144

نسیم صباغی رستمی؛ حاجی قلی کمی؛ نجمه اخلی


گزارش 3 گونه جدید از راسته Odonata در استان مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 299-304

شیما جعفری زندیه؛ شاهرخ پاشایی راد


بررسی فونستیک حلزون‌های خشکی زی (Gastropoda) در بخش مرکزی استان مازندران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-166

رضا اکبری؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 251-258

ندا ذوالفقاری ذوالفقاری؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 269-274

طوبی مرادی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ عارف امیرخانی


اثرات احداث سد البرز در رودخانه بابلرود بر برخی از خصوصیات زیست شناختی ماهی سفید رودخانه ای (Squalius cephalus)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 7-20

حجت الله بی نیاز؛ صابر وطن دوست؛ مجتبی کشاورز؛ سید مرتضی ابراهیم زاده؛ آرش جولاده