کلیدواژه‌ها = دستگاه گوارش
غربال گری فلور باکتریایی جداسازی شده از دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان پروبیوتیک

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 285-292

10.22034/AEJ.2021.297992.2605

مهران آوخ ;کیسمی؛ افشار ذوقی شلمانی؛ عسگر زحمتکش کومله؛ علی کریمی


بررسی انگل‌های کرمی دستگاه گوارش در جوندگان شهرستان سقز،استان کردستان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 81-84

محسن رشیدی قشلاق؛ موسی توسلی؛ بیژن اسمعیل نژاد