کلیدواژه‌ها = ماهی اسکار
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 283-288

عاطفه بزرگی ماکرانی؛ شهلا جمیلی؛ امید خان محمدی اطاقسرا


اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر بازماندگی، شاخص های رشد، خونی و ترکیب لاشه در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 161-168

نگار قطب الدین؛ علی سقایی؛ میلاد منیعات؛ زهره قطب الدین


اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus, Agassiz, 1831)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 245-250

علینقی سرپناه؛ آرزو مشکوه روحانی؛ مهران یاسمی؛ مهران پارسا