کلیدواژه‌ها = ماهی کلمه
بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 181-190

بهزاد رهنما؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی؛ ابوالفضل ناجی؛ هادی رییسی


بررسی هیستوپاتولوژیک حشره کش مالاتیون بر بافت های کبد و آبشش ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 259-264

فرزانه فرخی؛ شهلا جمیلی؛ مریم شهیدی؛ علی ماشینچیان؛ غلامحسین وثوقی


بررسی اثر فلز سرب بر بافت کبدی و آبششی ماهی کُلمه (Rutilus rutilus caspius)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 59-68

پرشیا محمدزاده؛ شهلا جمیلی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباس متین فر؛ مینا رستمی