موضوعات = فیزیولوژی
تعداد مقالات: 23
1. مقایسه زیست فراهمی گلایسینیت و سولفات منگنز واثرات آنها بر عملکرد مرغ های تخم گذار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2021.289671.2554

جواد ایروانی؛ رضا وکیلی


5. ارتباط بین سن اولین زایش و عملکرد شیردهی گاو هلشتاین در گله‌های منتخب ایران

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 59-66

10.22034/aej.2021.135362

حسین بابائی کورس؛ داود زحمتکش؛ زهرا عزیزی؛ رستم پهلوان


9. تاثیر غلظت های تحت کشنده سولفات مس بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 283-286

10.22034/aej.2021.138395

بهاره شکوهیان قهفرخی؛ رقیه صفری؛ محمدرضا ایمانپور؛ علی جافر


10. تأثیر هورمون 17-آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 295-302

10.22034/aej.2021.137489

مهرناز مبینی کشه؛ عمار صالحی فارسانی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ سید پژمان حسینی شکرابی


11. استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئید از خیاردریایی گونه Holothuria leucospilota

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 379-386

10.22034/aej.2021.138978

فاطمه باقرزاده؛ عباسعلی مطلبی؛ سید امیر علی انوار


12. بررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 53-60

10.22034/aej.2021.132785

مهدی افتخاری؛ احسان شهرامی؛ امیر رضا صفایی؛ مسعود مستشاری محصص


13. بررسی نرخ حذف و جایگزینی در دو سیستم مختلف بهینه سازی برای صفات تولیدی و تولیدمثلی و تولیدی و سلامتی در گله های شیری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 71-80

10.22034/aej.2021.131719

پیمان برنج فروش؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار


14. بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی موبایل بر هورمون رشد در موش صحرایی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 103-108

10.22034/aej.2021.132896

خاطره صفوی نایینی؛ مریم قربانی


17. کارایی پودر گل میخک Eugenia caryophyllata جهت بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi و سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 239-246

10.22034/aej.2021.133528

عبدالعلی راهداری؛ علی خسروانی زاده؛ احمد قرایی؛ علیرضا افشاری؛ سمیرا سارانی


19. بررسی یونی و اسمزی در ماهیان خاویاری نورس در انتقال مستقیم به آب دریای خزر

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 289-298

10.22034/aej.2021.133750

سید محمد وحید فارابی؛ محمود بهمنی؛ منصور شریفیان؛ مهدی گل آقایی درزی


21. بررسی برخی شاخص‌ های ایمنی ذاتی سرم و موکوس پوست ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با تنش شوری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 319-324

10.22034/aej.2021.133912

سپیده غنی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حامد پاک نژاد؛ مرضیه ابوالفتحی


22. ﺗﺄثیر ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های رشد و بقا، فلورباکتریایی روده و طول پرز روده ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 325-330

10.22034/aej.2021.133920

مصطفی بیگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سید حسین حسینی فر؛ علی جافرنوده


23. بررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum cristaefolium بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های گوارشی میگوی وانامی (Penaeus vannamei)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 423-430

10.22034/aej.2021.134463

سعید تمدنی جهرمی؛ سجاد پورمظفر؛ محسن گذری؛ حسین رامشی؛ احمدرضا جبله