بررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران ، تهران ، ایران

3 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی, ایران

4 گروه شیلات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد لاهیجان ، لاهیجان ، ایران

کلیدواژه‌ها