بررسی فراوانی روزنه داران کفزی در رسوبات ساحل جنوبی دریای خزر، (فریدونکنار تا بابلسر)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، صندوق پستی:755

2 گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، صندوق پستی: 155

کلیدواژه‌ها