بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار(Asaccus granularis Torki 2010)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود, ایران

چکیده

جکوی برگ انگشتی گرانول‌دار با نام علمی Asaccus granularis گونه‌ای از جکوها می‌باشد که اخیرا در غرب فلات ایران کشف شده‌اند. مطالعات اندکی در زمینه‌های مختلف این گونه انجام شده است. در این تحقیق بررسی‌های متعددی در زمینه‌های تولید مثلی و رفتاری این گونه انجام شده است. محل زیست این گونه در غرب ایران، شهرستان پلدختر می‌باشد و این تحقیق روی این گونه در طبیعت این منطقه صورت گرفته است. مهم ترین نتایج به دست آمده از این تحقیق بدین شرح می‌باشد: تولید مثل در این گونه در جنس ماده محدود به یک دوره خاص نبوده و می‌توان در طول فصول بهار و تابستان شاهد تولید مثل فعال در این گونه بود، گونه مذکور شب زی است و طول زمستان‌خوابی نسبتاٌ زیادی دارد. تعداد 14نمونه‌ از این گونه به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تولید مثلی در آزمایشگاه نشان داد که طول دوره جنینی این گونه پس از گذاشتن تخم تا بیرون آمدن از آن، در حدود یک ماه و نیم می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها