مطالعه مقدماتی زیست شناسی قورباغه مردابی (Pelophylax ridibundus) در شهرستان رودبار، استان گیلان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

       در ‌ایران 15گونه از قورباغه ‌ها و وزغ‌ ها متعلق ‌به 8‌جنس و 5‌خانواده و هم‌چنین 7‌گونه سمندر متعلق‌ به 4‌جنس و 2خانواده وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه رویPelophylax ridibundus می ‌‌با شد.که به قورباغه مردابی معروف است. نمونه‌ ها، متعلق ‌به شهرستان رودبار (استان گیلان) بوده و از فروردین  1392لغایت آبان همان سال با دست وتور جمع‌ آوری شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 23 صفت مورفومتریک و چند صفت ریخت ‌شناسی مطالعه گردید.‌ داده‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS  (ویرایش 21) و آنالیز T-test تجزیه و تحلیل شدند. ‌‌به ‌منظور بررسی رژیم غذایی به‌ صورت اولیه،‌ نمونه‌ ها پس از بی‌ هوش شدن تشریح شده و کلیه محتویات گوارشی آن‌ ها در الکل 75 درصد ثابت شده و جانورانی که به ‌طور کامل هضم نشده بودند، تحت شناسایی اولیه قرار گرفتند. ‌نتایج مطالعه 65 نمونه‌ (42 ماده، 7 نر و 16 نابالغ) نشان داد که این گونه دارای سطح پشتی به‌ رنگ‌های سبز تا زیتونی همراه با   لکه‌ های تیره مجزا از‌هم می‌باشد که این لکه ‌ها در دست‌ ها به‌ ندرت دیده می ‌شوند. سطح شکمی سفید و دارای چندین لکه سیاه می‌ باشد که این  لکه ‌ها تنها دربرخی نمونه‌ ها دیده شده که نشان‌ دهنده وجود  پلی‌ مورفیسم در نمونه‌ های مورد مطالعه است.‌ در محتویات به‌ دست آمده از معده و روده این گونه، تعدادی حلزون‌ های آبزی، ملخ، عنکبوت، سوسک، کفش‌دوزک، زنبور و مورچه مشاهده شد که آن‌ ها در حد خانواده شناسایی گردیدند. جنس نر و ماده با مشاهده‌ کیسه‌ رزوناتور در انتهای خلفی دهان در قسمت عقب و زیرین پرده‌ی صماخ و جسم پینه‌ ای در اولین انگشت اندام حرکتی جلویی در نر‌ها و نبود آن در ماده‌ها قابل تشخیص است.‌ در نرها بیش‌ترین فراوانی طول بدن (61/31 درصد) در فاصله 70-60 میلی ‌متر و در ماده‌ ها (52/17 درصد) در فاصله 50-40 میلی‌ متر می‌ باشد.‌ در این تحقیق نسبت جنسی نر به ماده 1 ‌به 6 بوده ‌است. ‌بر مبنای آزمون SPSS   و آنالیز T-testدر صفات L.tym(اندازه پرده صماخ) و  C.int(برآمدگی داخلی کف پا) بین جنس نر و ماده اختلاف معنی ‌دار در سطح 5 درصد دیده ‌شد و در دیگر صفات اختلاف معنی ‌دار به‌ دست نیامد.

کلیدواژه‌ها