ارزیابی وضعیت سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) با ترکیب روش‌های میدانی و دانش محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155

چکیده

سیاه‌گوش اوراسیایی (Lynx lynx) گربه‌سانی با رده حفاظتی پیشنهادی «آسیب‌پذیر» در ایران است که دانش بسیار اندکی پیرامون وضعیت زیستی آن در کشور وجود دارد. مطالعه پیش رو، نخستین پژوهش میدانی در ایران است که به ارزیابی مقدماتی وضعیت سیاه‌گوش در یکی از زیستگاه‌های بالقوه مهم آن در کشور، مجموعه حفاظتی انگوران، می‌پردازد. به این منظور از بهمن 1388 تا اردیبهشت 1390، ترکیبی از روش‌های دوربین‌گذاری، مدل‌سازی رابطه طعمه- طعمه‌خوار، و جمع‌آوری دانش محیط‌ بانان و مردم محلی مورد استفاده قرار گرفت. با وجود 1944 شب‌تله دوربین‌گذاری در 24 ایستگاه مستقل و تصویربرداری از همه پستانداران بزرگ و متوسط شناخته‌شده در منطقه مطالعاتی، هیچ تصویری از سیاه‌گوش به‌دست نیامد. استفاده از رابطه تراکم سیاه‌گوش با تراکم طعمه اصلی آن (سم‌داران علف‌خوار) نشان داد که در حال حاضر میزان بیوماس طعمه در دسترس برای این گوشت‌خوار (قوچ و میش Ovis orientalis)، تنها در حدود یک‌پنجم حداقل میزان گزارش‌شده از سرتاسر محدوده پراکنش جهانی آن است. گردآوری مشاهده‌ها و دانش محیط‌ بانان و مردم محلی نیز روشن ساخت که: سیاه‌گوش به‌ندرت در میان ساکنان شناخته شده‌است، گزارشی از تعارض آن با دام‌داران وجود ندارد، و در سال‌های گذشته گزارش‌های حضور قابل اتکای اندکی از آن در سطح منطقه مورد مطالعه وجود داشته‌است. مجموع این شرایط پیشنهاد می‌کنند که مجموعه حفاظتی انگوران تا حدود زیادی توان حمایت از یک جمعیت زیستای سیاه‌گوش را از دست داده‌است.ادامه جمع‌آوری، پالایش و بررسی گزارش‌های حضور سیاه‌گوش از سطح کشور می‌تواند کمک شایانی در شناخت بهتر وضعیت زیستی کنونی این گونه و ترسیم برنامه ‌حفاطتی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر آن کند.

کلیدواژه‌ها