بررسی تنوع زیستی پرندگان زمستان گذر تالاب کجی در خراسان جنوبی در یک دوره 5 ساله (1389-1385)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه بیرجند، صندوق پستی: 2254041

چکیده

اکوسیستم ‌های تالابی با برخورداری از ارزش زیستگاهی و غذایی بالایی که دارند اجتماع بزرگی از پرندگان مهاجر و بومی وابسته به ‌خود را حمایت می ‌نمایند، دربین گونه های مختلف جانوری وابسته به تالاب ‌ها، پرندگان تالابی از جمله نمونه‌ های منحصر به‌ فردی هستند که از لحاظ اقتصادی و تحقیقاتی بسیار حائز اهمیت می ‌باشند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و بررسی تنوع زیستی تالاب کجی خراسان جنوبی است که می‌ تواند نقش مهمی برای بقاء پرندگان مهاجر منطقه داشته باشد، بدین منظور ضمن معرفی تالاب، شاخص‌ های تنوع زیستی برای نتایج محاسبه شد، نتایج نشان داد که تالاب کجی در سال1385 دارای بیش ‌ترین میزان غنای گونه‌ ای مارگالف بوده است. از طرف دیگر نتایج حاصل از شاخص‌ های تنوع ‌زیستی پرندگان تالاب کجی نشان می ‌دهد که در این دوره‌ 5 ساله، سال 1385 دارای بیش ‌ترین تنوع گونه ‌ای سیمپسون و تنوع گونه ‌ای شانون-وینر بوده است.در سال 1385 شاخص یکنواختی پیلو نسبت به سایر سال‌ ها بیش ‌ترین مقدار است، که این نشان ‌دهنده توزیع یکنواخت گونه‌ ها در این سال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study Biodiversity of the birds winter pass in kaji wetland, South Khorasan, in the 5-year period (2007-2011)

نویسندگان [English]

  • Javad Davoodian
  • Seyyed Saeed Ahmadizadeh
  • Mohammad Reza Rezaei
Faculty of Natural Resources and Environment, Birjand University, P.O. Box: 2254041, Birjand, Iran
چکیده [English]

Wetland ecosystems have habitat and nutritional high value for the large community of native birds and their associated support, among the various animal species dependent on wetlands, wetland birds are including unique specimens, which are very important in terms of economic and research works. The aim of this study is to identify and evaluate the biodiversity of kaji wetlands in South Khorasan. The region has an important role for the survival of migratory birds, thus, in addition to introducing wetlands, Biodiversity indices were calculated. The results show that kaji wetland was highest Margalef species richness index in 2007, Terms of species richness. The results of kaji wetland birds biodiversity indices show that the 5-year period, 2007 has the highest Simpson's diversity and Shannon -Wiener diversity indices. Pielo evenness index have the highest value in 2007 than other years, which indicates a uniform distribution of the species in this year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Biodiversity
  • Richness species
  • Wetlands