مقایسه‌ استفاده از لاکتوفرین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر پاسخ های فیزیولوژیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشگاه خلیج فارس

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

10.22034/aej.2020.244205.2323

چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسه‌ استفاده از لاکتوفرین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر روی فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) با میانگین وزنی 3/0 ± 10 گرم بود. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار در داخل مخازن فایبرگلاس 300 لیتری انجام شد. ماهیان به‌مدت 35 روز با جیره‌های حاوی 0، 800 میلی‌گرم لاکتوفرین در هر کیلوگرم غذا به صورت اسپری و مخلوط تغذیه شدند. در پایان آزمایش نمونه‌های خون و پلاسما جمع‌آوری شد. نتایج حاصل نشان داد که لاکتوفرین جیره پاسخ ایمنی غیراختصاصی شانک زرد باله را تغییر نداد به جزء فعالیت لیزوزیم (05/0P >). ظرفیت باند شدن آهن و میزان آهن پلاسما به-صورت معنی‌داری در ماهیان تغذیه شده با 800 میلی‌گرم لاکتوفرین به‌صورت مخلوط معنی‌داری تفاوت داشت (05/0P <). میزان هموگلوبین و تعداد گلبول‌های قرمز و سفید در گروه شاهد با تیمار 800 میلی‌گرم لاکتوفرین به‌صورت مخلوط اختلاف معنی‌دار نشان دادند (05/0 >P). با این حال میزان هماتوکریت به‌وسیله لاکتوفرین جیره به صورت اسپری تحت تاثیر قرار گرفت (05/0P >). به‌طور کلی، این مطالعه نشان داد که فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی به‌وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، می توان نتیجه‌گیری کرد که تغذیه ماهی شانک زردباله با جیره حاوی 800 میلی‌گرم لاکتوفرین به صورت اسپری برای یک دوره 5 هفته‌ای پاسخ ایمنی غیراختصاصی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the use of lactoferrin in combination with feed and sprays in physiological responses of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)

نویسندگان [English]

 • Vahid Morshedi 1
 • afsaneh esmaili 2
 • shirin hamedi 2
 • Ebrahim Sotoudeh 3
 • gholamreza badzohreh 2
 • rezvan tamadoni 2
 • asma ahmadi 2
1 Persian Gulf Institute, University of Persian Gulf, Bushehr,Iran
2 Persian gulf university
3 Persian gulf university
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of dietary lactoferrin (LF) in combination with feed and sprays on hematological factors and non-specific immune response of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) with an average weight of 10 ± 0.3 g. This study was carried out in a completely randomized design with three treatments and replications in fiberglass tanks with 300 liters volume. Fish were fed with feed containing 0, 800 mg lactoferrin spray and mix per kg feed for a period of 35 days. At the end of the experiment, blood and plasma samples were collected. The obtained results indicated that dietary LF did not change yellowfin seabream non-specific immune response except for lysozyme activity (P > 0.05). TIBC and iron plasma significantly vary in fish fed on 800 mg spray and mixed lactoferrin respectively (P < 0.05). Hemoglobin value and red and white blood cells count showed significant differences between the control groups with 800 mg mixed lactoferrin (P < 0.05). Although hematocrit value was influenced by spray lactoferrin (P < 0.05). Overall, this study showed that hematological and biochemical factors were affected by dietary lactoferrin. Nonetheless, it can be concluded that feeding of yellowfin seabream on the diet supplemented with 800 mg spray lactoferrin for a period of 5 weeks enhance the non-specific immune response.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactoferrin
 • Innate immunity
 • blood biochemical factors
 • hematological factors
 • yellowfin seabream (Acanthopagrus latus)