شناسایی و معرفی موجودات چسبنده زیستی (Biofouling) در قفس‌های پرورش ماهی دریایی جنوب قشم (فصل پاییز)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 رئیس بخش بولوژی و ارزیابی ذخایر

2 کارشناس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

4 عضوهیئت علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس

5 کارشناس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان

10.22034/aej.2020.251143.2369

چکیده

شناسایی و معرفی موجودات چسبنده زیستی در قفس‌های پرورش ماهی در جنوب جزیره‌ی قشم طی فصل پاییز 1397، در قفس‌های پرورشی شرکت طلایه‌داران انجام شد. فاصله‌ی قفس‌ها از ساحل حدود 1250 متر بوده و عمق منطقه در محل استقرار قفس‌ها بین 28 تا 32 متر بود. قفس پرورشی مورد مطالعه به سه قسمت بالایی، میانی و پایینی تقسیم‌بندی شده و اطلاعات مربوط به گونه‌های موجود مورد بررسی قرار گرفتند. ارگانیزم‌های مشاهده شده در طی زمان نمونه‌برداری در 4 شاخه‌ی بندپایان (Arthropoda)، روزن داران (Foraminifera)، کرم‌های حلقوی(Annelida) و نرم‌تنان (Mollusca) قرار داشتند. در قسمت بالایی قفس 4 شاخه، 4 رده، 7 راسته، 11 خانواده و 8 گونه، از موجودات چسبنده مورد شناسایی قرار گرفتند. در قسمت میانی قفس‌های پرورشی 3 شاخه، 4 رده، 7 راسته، 12 خانواده و 7 گونه موجودات چسبنده دیده شدند و در قسمت پایینی قفس نیز 3 شاخه، 4 رده، 7 راسته، 6 خانواده و 9 گونه مشاهده و مورد شناسایی واقع شدند. در مجموع و طی فصل مورد بررسی 4 شاخه، 5 رده، 9 راسته، 16 خانواده و 15 گونه از موجودات چسبنده در قفس پرورشی شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and recommend of biofouling organisms of marine cage culture fish in South of Qeshm Island (Authomn)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darvishi 1
  • ُShiva Aghajari Khazaie 2
  • Siamak Behzadi 3
  • Behnam Daghooghi 3
  • Keivan Ejlali 4
  • Gholam-Ali Akbarzadeh Chamachaie 5
1 Managemement of biology and stock assessment department
2 Expert of Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, Stock Assessment and Biology Dept., Assistant Professor
4 Expert of Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
5 Expert of Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
چکیده [English]

Identification and recommend of biofouling organisms in fish culture cages in south of Qeshm Island was carried out during the autumn of 1397 in Talayeh daran cage culture company. Distance of cages from beach was 1250 m nearly and depth of water in seating of cages was 28-30 m. The cage was divided into three sections: upper, middle and lower, and information related to identify and species density were studied. During of sampling biofouling were in 4 phylum contains Arthropoda, Foraminifera, Annelida and Mollusca. In upper section 4 phylums, 4 classes, 7 orders, 11 families and 8 species of biofouling organisms identified. In middle of cage section 3 phylums, 4 classes, 7 orders, 12 families and 7 species of biofouling organisms observed and in lower of cage 3 phylums, 4 classes, 7 orders, 6 families and 9 species of biofouling organisms identified. Totally in sampling season 4 phylums, 5 classes, 9 orders, 16 families and 15 species of biofouling organisms observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine cage culture Biofouling organism
  • Identify
  • Qeshm Island
  • Persaian Gulf