بررسی اکولوژی و اپیدمیولوژی ویروسهای آنفلوانزای تیپ A در زیستگاههای مهم حیات وحش با استفاده از روش مولکولی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

کارشناس بیماریهای پرندگان سازمان حفاظت محیط زیست

10.22034/aej.2021.255425.2398

چکیده

پرندگان وحشی به عنوان حلقه بسیار مهمی از زنجیره اپیدمیولوژی ویروس انفلوانزای پرندگان به شمار می روند. پس از ظهور تحت تیپ های فوق حاد آنفلوانزای پرندگان H5N6 در سال 2013 و همچنین H5N8 در سال 2014، مطالعه و پایشی با رویکرد ملوکولاراپیدمیولوژی در سالهای 2014 تا 2019 طی پنج سال در ایران صورت پذیرفت تا نسبت به شناسایی ویروس های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جمعیت های حیات وحش اقدام شود.تمام پرندگان وحشی مرده یافت شده و یا بیمار طی این پنج سال با استفاده از روشهای ملکولی مورد سنجش قرار گرفتند. کلیه نمونه ها از نظر تحت تیپ H5 و همچنین کلیه تحت تیپ های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این از گونه های وحشی موجود در چند باغ پرندگان، باغ وحش و مراکز بازپروری حیات وحش نمونه برداری شد. طی این پایش از چندین موارد فردی و مواردی که متعاقب شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و یا سایر بیماریهای شیوع یافته در حیات وحش دسترسی به لاشه یا پرندگان بیمار امکان پذیر بود، نمونه برداری بعمل آمد. در مجموع بیش از 900 نمونه شامل نمونه های مدفوع، سوآب کلوآک و یا سوآب دهانی حلقی و یا نونه های بافتی در 27 استان کشور جمع آوری گردید که هرکدام نماینده چندین گونه و خانواده پرندگان مختلف بودند.هیچ مورد مثبتی در میان پرندگان زنده به ظاهر سالم مشاهده نگردید.با این حال ویروس های فوق حاد آنفلوانزای پرندگان نظیر H5N1-H5N2-H5N6-H5N8 در پرندگانی که به صورت تکی یا دسته جمعی تلف شده بودند یافت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Ecology and Epidemiology of Avian Influenza Viruses Type A by molecular methods

نویسنده [English]

  • Mahmoud Marashi
Wild birds diseases expert / Department of environment
چکیده [English]

Wild birds are considered as a very important link in the epidemiological chain of avian influenza virus. After emergence of highly pathogenic avian influenza viruses (HPAIV) subtypes H5N6 in 2013 and H5N8 in 2014, a surveillance study using molecular epidemiology approaches was carried out during 2014 – 2019 in Iran to find a potential introduction of HPAIV into the wild birds’ population or any outbreak of HPAIV in wild birds. All sick and dead wild birds found in nature, or in cases of an outbreak, a collection of representative samples, were tested using the specific molecular methods for HPAIV H5 subtypes. Additionally, wild bird species in wetlands, several zoos, zoological garden or rehabilitation centers were tested for HPAIV. During the active surveillance plan, several individual and outbreak cases of HPAIV and orthoavulaviruses were identified. In general, more than 900 faecal materials, cloacal and oropharyngeal swabs, and/or tissue samples were collected from apparently healthy live birds representing several different species and families. In addition, tissue and swab samples were collected and investigated from any reported wild birds’ mortality cases in different parts of Iran in the framework of this study. No positive bird was found among apparently healthy live birds, however highly pathogenic influenza viruses of H5N1,H5N2, H5N6 and H5N8 were found in individual dead birds or mass die-off cases.
Keywords: highly pathogenic avian influenza viruses (HPAIV), surveillance, wild birds, outbreak, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influenza
  • Surveillance
  • wild birds
  • Iran