شناسایی و معرفی سخت پوستان کوچک کلادوسر در دریاچه گهر کوچک استان لرستان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

           این مطالعه اولین و تنها بررسی انجام شده بر روی دریاچه گهر در ایران بوده که در توالی ماهانه از اردیبهشت ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1390 صورت گرفته است. دریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم Patenoster یا دانه تسبیحی است که در قلب منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است.هدف از این مطالعه معرفی زئوپلانکتونهای راسته کلادوسرا در دریاچه تالابی گهر کوچک (دریاچه اول) بود. به‌ دلیل عمق کم و غلبه گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه، جهت نمونه ‌برداری هم از میان فضاهای بازتر و هم از کناره‌ های گیاهان آبزی، 100 لیتر آب توسط تور پلانکتون‌ گیر 30 میکرون فیلتر گردید. براساس نتایج به دست آمده 14 گونه کلادوسر شناسایی گردید. کلادوسرهای شناسایی شده متعلق به 2 خانواده و 6 جنس و شامل گونه‌ های Simocephalus expinosus var.? ،Simocephalus expinosus،Simocephalus vetulus ،Chydorus sphaericus ،Chydorus faviformis، Chydorus latus،Ceriodaphnia reticulata ، Alona quadrangularis، Alona affinis، Alona gutata، Alonella diaphana،Alonella sp.  ، Scapholeberis kingi و Pleuroxus hamulatus بودند.

کلیدواژه‌ها