مطالعه جوجه‌آوری چکاوک کاکلی (Galerida cristata Linnaeus, 1758) در شهرستان زهک، جنوب شرقی ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 98615-538

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

چکاوک کاکلی (Galerida cristata) به ‌عنوان گونه‌ای بومی و زادآور در ایران، اغلب در زیستگاه‌های باز با پوشش گیاهی نه چندان تنک زیست می‌کند. مطالعه فنولوژی تولیدمثل چکاوک کاکلیدر شهرستان زهک، با بررسی‌های میدانی از اوایل اسفندماه 1393 آغاز و تا پایان خردادماه 1394 با پرواز جوجه‌ها به پایان رسید. در این پژوهش با استفاده از روش شمارش مستقیم لانه‌های فعال شناسایی و بررسی گردید. پارامترهای مهم هر آشیانه شامل قطر بزرگ، قطر کوچک، عمق و هم‌ چنین تعداد تخم‌ها، طول، عرض و وزن تخم‌ها و جوجه‌ها در محل اندازه‌گیری شد. در هر مورد نقاط اوج مراحل آشیانه‌سازی، تخم‌گذاری، تفریخ تخم، جوجه‌آوری (Nestling)، مراحل رشد جوجه‌ها (Post-nestling) و سن پرواز برآورد گردید. در مجموع تعداد 16 آشیانه شناسایی شد. لانه کاسه‌ای شکل و روی زمین ساخته می‌شود. تعداد دسته‌های تخم بین سه تا پنج تخم سفید رنگ با خال‌های نخودی متغیر بود. وزن جوجه‌ها از سه تا شش گرم متغیر است. پرنده ماده به ‌مدت ده تا یازده روز روی تخم‌ها می‌خوابد و یازده تا سیزده روز جوجه‌هایش را تغذیه می‌کند که این زمان بستگی به میزان تغذیه مادر از جوجه‌هایش دارد. براساس مشاهدات، میزان مرگ و میر بین مراحل مختلف متغیر بود که می‌تواند ناشی از فشار طعمه‌خواران از قبیل مارها، مارمولک‌ها، پرندگان شکاری، دست‌ اندازی انسان‌ و تخریب توسط دام‌های منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Breeding study of Galerida cristata, Linnaeus, 1758 in Zahak, southeastern of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohammadi 1
  • Fatemeh Molashahi 1
  • Ali Sabaghzadeh 2
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural resources, University of Zabol, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Science and Research Branch, Isalamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crested Lark (Galerida cristata) as a native and breeding species in Iran, mostly lives in open habitats with relatively sparse vegetation. The study of Crested Lark reproductive phenology in the town of Zahak, with field surveys began on Feb 2015 coincident with the season of nesting and egg laying and ended in June 2015 with the flight of chickens. In this study using direct counting method active nests were identified and analyzed. Important parameters of each nest including large diameter, small diameter, depth, and the number of eggs, length, width and weight of eggs and chickens were measured in the location. In each case, the peak of the nesting, laying eggs, hatching, nestling, post-nestling and flight age were estimated. Totally 16 samples of target species nests were identified. The bowl-shaped nest is built on the land. The number of egg masses varied between 3 to 5 white eggs with beige spots. The weight of chickens varies from 3 to 6 g. The female bird lies on eggs for 10 to 11 days and feeds the chickens for 11 to 13 days. This time depends on the time that the mother feeds her chickens. According to the observations, the rate of mortality varied in different stages which could be due to the pressure of predators such as snakes, lizards, preying birds, human interference, and destruction by the livestock in the area.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crested Lark (Galerida cristata)
  • Phenology
  • Breeding
  • Zahak
  • Iran