استفاده از آغازگرهای اختصاصی در بررسی تنوع جلبک های هم زیست زوگزانتله با مرجان های هرماتیپیک در جزیره هنگام-خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران، صندوق پستی : 775-14515

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده

مرجان ­های هرماتیپیک میزبان داینوفلاژل ه­ای از جنس Symbiodinium (Zooxanthellae) می ­باشند. جنس Symbiodinium تاکنون به نه کلاد ژنتیکی گوناگون (A-I) تقسیم شده است. کلادهای مختلف Symbiodiniumخصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گوناگونی دارند و می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر دوام و بقای موجودات هم ­زیست با آن­ ها داشته باشند. از آن­ جائی­ که بقای آبسنگ ­های مرجانی وابسته به نوع زوگزانتله هم ­زیست با آن ­هاست، شناسائی کلادهای هم ­زیست آن ضروری به ­نظر می­ رسد. در این مطالعه از کلادهای اختصاصی برای روشن کردن تنوع زوگزانتله در هر گونه مرجان استفاده شد. بدین منظور نه کلنی مرجان از جزیره هنگام جمع­ آوری شد. پس از خارج کردن توده لزج زوگزانتله از بافت­ های مرجان توسط پمپ هوا، DNA به ­روشCTAB استخراج شد. سپس واکنش زنجیره­ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی کلادهای زوگزانتله انجام گرفت. نتایج نشان داد که اغلب گونه ­ها میزبان بیش از یک کلاد می­ باشد. کلادهای D و C به­ ترتیب از هشت و هفت گونه مرجان شناسائی شدند، درحالی که کلاد A با سه گونه هم زیست بود. غالب بودن کلاد  D در خلیج ­فارس حاکی از مقاومت این کلاد در برابر شرایط سخت محیطی می­ باشد لیکن احتمال می رود که هم ­زیستی مرجان­ های هرماتیپیک با بیش از یک کلاد مقاومت آبسنگ­ ها را در برابر شرایط محیطی خلیج ­فارس افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها