بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان (سال 1393)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 پناهگاه حیات وحش عباس آباد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین، اصفهان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کد پستی: 3671639998

چکیده

پناهگاه حیات وحش عباس آباد یکی از بکرترین و دست نخورده ­ترین زیست­ بوم­ های کویری کشور محسوب می­ شود که با مساحت 300 هزار هکتار در شرق استان اصفهان و در حوزه استحفاظی شهرستان نایین و خور و بیابانک واقع شده است. پژوهش حاضر از دی ماه 1392 تا دی ماه 1393 در این منطقه صورت گرفت. شناسایی پرندگان براساس پرواز، رنگ، اندازه، رفتار و صدا با استفاده از دوربین­ های ­دو­چشمی 30×8 روسی، دورربین دوچشمی 42×7 صاایران، دوربین عکاسی دیجیتالd90  به­ همراه لنز تله 300-100 و تجربیات با ارزش محیط ­بانان منطقه انجام شد. براساس نتایج به­ دست آمده 139 گونه شناسایی شد. شصت و پنج گونه متعلق به راسته گنجشک سانان (Passeriforms)، بیست گونه متعلق به راسته شاهین­سانان (Falconiformes)، یازده گونه متعلق به راسته آبچلیک­سانان  (Charadriiforms)، هفت گونه متعلق به راسته کبوتر­سانان (Columbiforms)، پنج گونه متعلق به راسته غاز­سانان (Anseriforms)،پنج گونه متعلق به راسته لک ­لک ­سانان (Ciconiiforms)، چهار گونه متعلق به راسته سبز قبا­سانان (Coraciiformes)، پنج گونه متعلق به راسته جغد­سانان (Strigiforms)، سه گونه متعلق به راسته ماکیان­سانان (Galliformes)، سه گونه متعلق به راسته پلیکان­سانان (Pelecaniforms)، دو گونه متعلق به راسته درنا­سانان (Gruiforms)، سه گونه متعلق به راسته پرستو­سانان (Apodiforms)، سه گونه متعلق به راسته کشیم ­سانان (Podicipediforms)، دو گونه متعلق به راسته شبگرد­سانان (Caprimulgiformes)، و یک گونه هم متعلق به راسته کوکو­سانان (Cuculiformes) می­ باشند. در این پناهگاه بیش ­ترین فراوانی گونه ­ها مربوط به راسته گنجشک­ سانان می­ باشد.

کلیدواژه‌ها