بررسی صفات مریستیک نامتقارن ناحیه سر در افعی قفقازی Gloydius halys caucasicus در استان های گلستان و مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

2 گروه مطالعاتی خزندگان فلات ایران، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

یکی از ویژگی­ های اکثر جانوران پرسلولی، داشتن تقارن دوطرفی است. این ویژگی گاهی اوقات برای تعدادی از صفات جانوران از جمله خزندگان صدق نمی ­کند. عدم تقارن در صفات داخلی و هم ­چنین در صفات خارجی وجود دارد. در این پژوهش بررسی صفات خارجی افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) (Viperidae: Crotalinae) که جزء مارهای سمی ایران است و در مناطق ساحلی، بین کوه­ های البرز و دریای خزر پراکنده شده است با تاکید بر روی فلس­ ها انجام گرفت. برای انجام این کار  12 صفت مریستیک در 54 نمونه افعی قفقازی (20 نر، 21 ماده، 11 نابالغ و 2 نامشخص) مربوط به استان­ های گلستان و مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. شمارش صفات مریستیک با سوزن، در زیر استریومیکروسکوپ انجام شد. نتایج نشان داد که فرمول گیجگاهی (20 نمونه)، فلس­ های بین چین خلفی و اولین فلس گلویی (17 نمونه)، فلس­ های لب بالا (16 نمونه)، فلس ­های لب پایین (13 نمونه)، فلس­ های لب پایین متصل به چین قدامی (12 نمونه)، فلس­ های قدامی بین چین خلفی و لب پایین (2 نمونه)، فلس ­های خلفی بین چین خلفی و لب پایین (3 نمونه)، فلس­ های گونه­ ای (3 نمونه)، فلس ­های اطراف چشم (2 نمونه) و فلس ­های جلوی چشمی (2 نمونه) در سمت راست و چپ نامتقارن بودند. نتایج این بررسی نشان می ­دهد که در شمارش فلس­ های ناحیه سر، به تقارن یا عدم تقارن فلس­ ها در دو طرف سر دقت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of asymmetrical meristic characters of head in Caucasian pit viper, Gloydius halys caucasicus of Golestan and Mazandaran Provinces

نویسندگان [English]

  • Sharifeh Khani 1
  • Haji Gholi Kami 1
  • Mehdi Rajabizadeh 2
1 Department of Biology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, POBox: 155
2 Iranian Plateau Herpetology Research Group (IPHRG), Faculty of Science, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Bilateral symmetry is one of the characters of many metazoans. This feature is sometimes was not seen for a number of characters in animals such as reptiles. Asymmetry is both in internal and external characters. Evaluation of head scales in Caucasian pit viper Gloydius halys caucasicus (Viperidae: Crotalinae) was studied. This venomous snake is distributed in sea shore areas and between the Elburz Mountains and the Caspian Sea. For this purpose it was studied 12 meristic characters in 54 specimens of Caucasian pit viper (20 males, 21 females, 11 juveniles and 2 unknown) from Golestan and Mazandaran provinces. Scale counting was done under stereomicroscope by niddle. The results showed that Temp (21 specimens), CG (17 specimens), supralabials (16 specimens), infralabials (13 specimens), A.ch.ifl (12 specimens), Po.ch.a (2 specimens), Po.ch.b (3 specimens), Loreals (3 specimens), Circumocular scales (2 specimens) and Preocular scales (2 specimens) were asymmetrical in right and left sides. The results shows that must be note both sides of head region of snakes in scale counting because of symmetry or asymmetry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric characters
  • Caucasian pit viper
  • Gloydius halys caucasicus
  • Golestan
  • Mazandaran