اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی سطح آنزیم مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در بافت تخمدان رت های مدل PCOS

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561

2 گروه بافت شناسی تطبیقی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561

3 گروه آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561

چکیده

سندرم تخمدان پلی­ کیستیک (PCOS) بیماری شایعی است که 10-5% خانم­ ها را در سنین باروری درگیر می ­کند و با کاهش تخمک ­گذاری، افزایش آندروژن و مقاومت به انسولین همراه است. دانه سیاهدانه دارای تاریخچه غنی پزشکی و مذهبی و متشکل از ترکیبات شیمیایی قدرتمند است که می­ تواند اثرات بسیاری بر سلامت انسان بگذارد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی خواص آنتی ­اکسیدانی بافت تخمدان در رت­ های مدل PCOS بررسی شد. بدین منظور 32 رت ماده بالغ به ­طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. شامل: گروه کنترل، گروه PCOS القا شده (با دریافت 4 میلی ­گرم استرادیول والرات، تزریق عضلانی)، گروه تحت درمان PCOS+ سیاهدانه (با دوز 200 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و گروه تحت درمان PCOS+ سیاهدانه (با دوز 600 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن). حیوانات عصاره سیاهدانه را به­ صورت خوراکی توسط گاواژ به ­مدت 63 روز دریافت کردند. بعد از 63 روز، تمام حیوانات در فاز استروس آسان کشی شده و میزان MDA و TAC در بافت تخمدان اندازه ­گیری شد. این مطالعه نشان داد که در گروه ­های تحت  درمان با سیاهدانه نسبت به گروه PCOS القا شده،TAC  افزایش وMDA  کاهش یافت و از بین دوزهای استفاده شده دوز 600 میلی ­گرم/کیلوگرم وزن بدن بیش ­ترین تاثیر مثبت را داشت. بنابراین سیاهدانه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و موجب کاهش استرس اکسیداتیو می شود.

کلیدواژه‌ها