کالبدشناسی ماکروسکوپیک مفصل قلم پایی - بندانگشتی در شترمرغ

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515

چکیده

 در شترمرغ (Struthio camelus)، تمام نیروی وزن حالت استاده توسط انگشتان اندام حرکتی لگنی تحمل شده به ­طوری ­که بیش ­ترین فشار بر مفصل قلم پایی   بند انگشتی وارد می­ گردد. در این تحقیق ساختار آناتومیکی این مفصل به ­طور ماکروسکوپیک مطالعه شد. در این تحقیق 25 قطعه اندام لگنی شترمرغ تهیه شد و پس از فیکس شدن در فرمالین 10%  به ­دقت مورد بررسی و  تشریح قرار گرفتند. برای تهیه آرتروگراف، 4 سی­ سی ماده حاجب هر یک از مفاصل قلم پایی بند انگشتی مرتبط با انگشت 3 و 4 از سمت میانی به تزریق شد و در حالت گماری DP و LM تصویربرداری پرتونگاری تهیه شد. در بررسی ماکروسکوپیک، فاسیای سطحی دور تا دور مفصل قلم پایی بند انگشتی و لیگامنت پلانتار را گرفته و با فاسیای تاندون­ های خم ­کننده ممزوج می­ گردد. فاسیای عمقی که شامل دو لایه سطحی و عمقی می­ باشد به لیگامنت­ های مفصل قلم پایی بند انگشتی مرتبط و متصل می ­باشد. لیگامنت پلانتار باعث حفظ ساختار مفصل قلم پایی بند انگشتی در سطح کف پایی شده و لیگامنت­ های متعددی به بالشتک ­های کف پایی متصل می ­شوند که سبب حرکت راحت ­تر انگشتان می­ گردند. استخوان تارسومتاتارس دوم از 90 روزگی به بعد با استخوان­ های قلم پای 3 و 4 جوش خورده و به­ صورت یک زائده باقی می ­ماند. آرتروگرافی هیچ ارتباط بین مفصل­ های قلم پایی بند انگشتی سه و چهار نشان نداد و کاملاً مستقل هستند. هم­ چنین ته کیسه­ ها کاملاً قابل تشخیص می­ باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. Agabalyan, N.; Evans, D.J.R. and Stanley, R.L., 2013. Investigating tendon mineralisation in the avian hindlimb: a model for tendon ageing, injury and disease. Journal of Anatomy. Vol. 223, pp: 262-277.
 2. Belu, C.; Predol, G.; Dumitrescu, I.; Georgescu, B.; Seicaru, A.; Rosu, P.; Bitoiu, C. and Neghirla, I., 2009. Researches Regarding the Shoulder and Elbow Joints in Ostrich (Struthio camelus). Bulletin UASVM Veterinary Medicine. Vol. 66, No. 1, pp: 7-12.
 3. Chadwick, K.P.; Regnault, S.; Allen, V. and Hutchinson, J.R., 2014. Three-dimensional anatomy of the ostrich (Struthio camelus) knee joint. PeerJournal. Vol. 2, 706 p.  
 4. Cooper, R.G., 2008. Walking and behaviors of birds kept in captivity. World poultry. Vol. 24, pp: 24-25.
 5. El-Gendy, A.A.; Derbalah, A. and Abu El-Magd,
  M.E.R., 2012.
  Macro-microscopic study on the toepad of ostrich (Struthio camelus). Veterinary Research Communication. Vol. 36, pp:129-138.
 6. Gangl, D.; Weissengruber, G.E.; Egerbacher, M. and Forstenpointner, G., 2004.  Anatomical Description of the Muscles of the Pelvic Limb in the Ostrich (Struthio camelus). Anatomia Histologia Embryologia. Vol. 33, 100-114.
 7. Getty, R., 1975. Sisson and Grossmans. the anatomy of the domestic animals. 5th edition. W.B. Saunders Co. Philadelphia. 145-155 p.
 8. Nickel, R.; Schummer, A. and Seifrele, E., 1986. The locomotor system of the domestic mammlas. Verlug Paul Parey, Berlin, Hamburg. Vol. 1, pp: 200-213.
 9. Smith, N.C.; Wilson, A.M.; Jespers, K.J. and Payne,
  R.C., 2006.
  Muscle architecture and functional anatomy of the pelvic limb of the ostrich (Struthio camelus). Journal of Anatomy. Vol.  209, pp: 765-779.