تدوین راهبردهای استراتژیک کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء علوم دامی

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تاثیرات بسیار مخرب تغییرات اقلیمی ایجاد شده از ناحیه تولید گازهای گلخانه­ ای، از جمله گرم­ تر شدن کره زمین، خشکسالی­ های متوالی و غرق شدن کشورهای جزیره­ ای می­ باشد. لذا در جهت کاهش گازهای گلخانه ­ای مرتبط با فعالیت رشته علوم دامی و نیز ایجاد چتر حمایتی تحقیقاتی بر روی پروژه ­های علوم دامی، این پژوهش انجام شد. از طریق جستجو در فضای مجازی، کتابخانه ­ها و سایت­ های تخصصی و نیز تشکیل جلسات متعدد و شرکت درسخنرانی­ های صاحب نظران بین­ المللی و تنظیم پرسشنامه­ های ویژه، راهکارها و راهبردهای تحقیقاتی به­ صورت طرح ­های کلان و پروژه­ های تحقیقاتی، ارائه شدند. در راستای کاهش گازهای گلخانه ­ای با منشا علوم دامی و ایجاد زنجیره کامل تحقیقاتی، تعداد هشت راهبرد تحقیقاتی مشتمل بر مطالعات در مورد انواع دام­ های اهلی و پایش تعداد آن­ ها در ایران، بهبود و اصلاح نژاد دام ­های نشخوارکننده در ایران، راهکارهای تغذیه ­ای و افزایش ارزش غذایی خوراک­ های  بی­ کیفیت دام و طیور در ایران، اصلاح میکروارگانیسم­ های شکمبه، تحقیقات مرتبط با ساختمان و تاسیسات دامپروری، اصلاح ساختار کشتارگاه ­های دام و طیور، تغییر و اصلاح الگوی مصرف سوخت و تولید زیست­ گاز در ایران و نیز تغییر و اصلاح الگوی مصرف مواد پروتئینی حیوانی در ایران، در قالب 59 یافته کاربردی، ب ه­دست آمد. به طورکلی انجام تعهدات ملی و بین ­المللی، تدوین و اجرای راهبردهای تحقیقاتی به ­صورت ایجاد یک زنجیره کامل پژوهشی، تشکیل چتر کنترلی تحقیقاتی در پروژه­ های علوم دامی و آموزش همگانی (مردم و دامداری ­های صنعتی) از جمله مهم ­ترین راهکارهای به ­دست آمده، می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of strategic Programs on Greenhouse Gases Mitigation by Animal Science

نویسندگان [English]

 • Amirreza Safaei 1
 • Alireza Aghashahi 1
 • Morteza Rezaei 1
 • S.A.A Rezaei-Taleshi 2
 • Mostafa Jafari 2
1 Agricultural Research Institute of Animal Sciences, Agricultural Research and Training Organization, Karaj, Iran
2 Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Global warming, droughts and the drowning of the island nations are among the most devastating effects of climate change caused by greenhouse gas emissions.Therefore, with the goal of reducing greenhouse gas emissions associated with livestock activities and to create a framework for supporting research projects in animal science, this study was conducted.Through the search and collecting the available information on the Internet, libraries and specialized sites, as well as the holding of various meetings and participation in international expert conferences and the setting up of special questionnaire, research strategies were presented as large-scale projects and research projects.In order to reduce greenhouse gases with the origin of animal production and create a complete research chain in Iran, eight research strategies, including studies on livestock species and their number in country, improvement and breeding of ruminant animals, nutritional strategies and increasing the nutritional value of livestock and poultry feeds, improving ruminal microorganisms, research into livestock buildings and facilities, modification of the structure of  slaughterhouses, changing and modifying the pattern of fuel consumption and production of biogas, as well as changes and modifying the pattern of animal protein consumption, in the form of 59 master plans and projects were presented.In general, the implementation of national and international commitments, the presentation and implementation of research strategies to create a complete research chain, research control on animal science projects and public education (people and industrial factory farms) are among the most important strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Greenhouse Gases
 • Emissions
 • Animal Science
 1. صفایی، ا.م.،1393. اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر تولید گاز متان، تجزیه­ پذیری و بهبود عملکرد در نشخوارکنندگان. رساله دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 2. صفایی، ا.م.؛ تربتی ­نژاد، ن.م.؛ منصوری، ه. و زره ­داران، س.، 1393. اثرات افزودن پلی­ اتیلن ­گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل­متابولیسم تفاله­ های انگور و لیموترش. پژوهش­ های تولیدات دامی. سال 5، شماره  9، صفحات 83 تا 95.
 3. صفایی، ا.م.؛ صادقی ­پناه، ح. و مشیرغفاری، ف.، 1395. بررسی مزایا و معایب تولید بیوگاز از کود دامی. مجموع مقالات سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
 4. جعفری، م.، 2014. آسیب­ پذیری و برنامه­ های تطبیق و سازگاری در جنگل­ ها و مراتع، سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، دفتر ملی تغییر آب و هوا. 110 صفحه.
 5. محرری، ع.، 1382. نقش حیوانات اهلی در تولید گاز NO2 به ­عنوان یکی از گازهای گلخانه­ ای. سومین کنفرانس منطقه­ ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم. اصفهان. ایران.
 6. مساح ­بوانی، ک.، 2014. گزارش اقلیم، سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا، دفتر ملی تغییر آب و هوا.
 7. مرادی، ا. و امینیان، م.، 1391. میزان نشر گازهای گلخانه ایران در سال 1389. نشریه نشاء. سال 3.
 8. نوروزی، ر. و خسروی، م.، 1389. چشمه­ ها و چاهک ­های انتشار گاز گلخانه ­ای متان و نقش آن در پدیده گرمایش جهانی. چهارمین کنگره بین­ المللی جغرافی­دانان جهان اسلام. زاهدان. ایران.
 9. نوریان ­سرور، ا. و روزبهان، ی.، 1391.تاثیر عصاره گل گاو زبان برتخمیر شکمبه ­ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون­تنی. مجله علوم دامی ایران. سال 43، شماره 2، صفحات 66 تا 78.
 10. ADB. 2009. Improving Energy Security and Reducing Carbon Intensity in Asia and the Pacific. Asian Development Bank, Manila, Philippines. ISBN: 978-971-561-843-4.
 11. ADB. 2010. Asian Development Outlook 2010 Update: The Future of Growth in Asia. Asian Development Bank, Andaluyong City, Philippines. ISBN: 978-92-9092-156-1.
 12. ADB, UNEP and UNESCAP. 2012. Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the Pacific. United Nations and Asian Development Bank, Bangkok, Thailand. ISBN: 978-92-1-120635-7.
 13. Aichele, R. and Felbermayr, G., 2012. Kyoto and the carbon footprint of nations. Journal of Environmental Economics and Management. Vol. 63, pp: 336-354.
 14. Botzen, W.J.W.; Gowdy, J.M. and van den Bergh, J.C.J.M., 2008. Cumulative CO2 emissions: Shifting international esponsibilities for climate debt. Climate Policy. Vol. 8, pp: 569-576.
 15. Boussena, S. and Locatelli, C., 2013. Energy institutional and organisational changes in EU and Russia: Revisiting gas relations. Energy Policy Vol. 55, pp: 180-189.
 16. Bowen, A. and Fankhauser, S., 2011. Low carbon development for Least Developed Countries. World Economics. Vol. 12, pp: 145-162.
 17. Bowen, A.; Forster, P.M.; Gouldson, A.: Hubacek, K.; Martin, R.; O’Neill, D.W.; Rap, A. and Alexandru, J. 2009. The Implications of the Economic Slowdown for Greenhouse Gas Emissions and Targets. Centre for Climate Change Economics and Policy, London, UK.
 18. Brewer, T.L., 2010. Trade policies and climate change policies: a rapidly expanding joint agenda. The World Economy. Vol. 33, pp: 799-809.
 19. Burney, J.A.; Davis, S.J. and Lobell, D.B., 2010. Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification. Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 107, pp: 12052-12057.
 20. Church, D.C., 1991. Livestock Feeds and Feeding. Prentice Hall. International, Inc. 350. (3ed.) pp: 97-99.
 21. Cornia, G., 2011. Developing the poorest countries: ney ideas from the 2010 UNCTAD LDC Report. European Journal of Development Research. Vol. 23, pp: 12-16.
 22. Daniel, J.S.; Solomon, S.; Sanford, T.J.; McFarland, M.; Fuglestvedt, J.S. and Friedlingstein, P., 2012. Limitations of single-basket trading: Lessons from the Montreal Protocol for climate policy. Climatic Change. Vol. 111, pp: 241-248.
 23. FAO (Food and Agriculture Organization). 2015. Statistic. Statistical Year Book.
 24. Halimi-Shabestari, A.; Salamatdoust-nobar, R.; Maheri Sis, N.; Ghorbani, A.; Mirzadeh-Ahari, K.; Noshadi, A.; Samadi, H. and Saliminezhad, J., 2011. Evaluation effects of clove methanol extract on methane production in the in vitro condition. Pakistan Journal of Nutrition. Vol. 10, No. 12, pp: 1154-1157.
 25. Hao, X.; Benke, M.B.; Li, C.; Larney, F.J.; Beauchemin, K.A. and McAllister, T.A., 2011. Nitrogen transformations and greenhouse gas emissions during composting of manure from cattle fed diets containing corn dried distiller's grains with solubles and condensed tannins. Journal of Animal Feed Science and Technology. pp: 166-167, 539-549.
 26. Hegarty, R.S., 2010. Nutritional management options to reduce enteric methane emissions from NSW beef and dairy herds. Proceedings of the 24th Annual Conference of the Grassland Society of NSW.
 27. Hentges,F.;Bates,R.P.andWasdin,G.,1985. Acceptability of grape winery pomace a cattle feed. Journal of Animal science and Food Science and Human. Vol. 83, pp: 53-58.
 28. Hindrichsen, I.K.; Wettstein, H.R.; Machmüller, A. and Kreuzer, M., 2005. Effects of concentrates characterized by different carbohydrates on methane emission by dairy cows and corresponding effects on methane production in the slurries. Institute of Animal Sciences. Animal Nutrition. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich. ETH Center/LFW, CH-8092. Zurich. Switzerland. 278 p.
 29. IPCC. 1997. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)/Organisation for Economic Co operation and Development (OECD)/International Energy Agency (IEA), Bracknell, UK.
 30. IPCC.2006. Guidelines for national greenhouse gas inventories. Intergovernmental panel on climate change, Institute for global environmental strategies, Kanagawa, Japan.
 31. IPCC. 2014. Working Group III–Mitigation of climate change. Chapter 11: Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.
 32. McCarthy, G., 2011. The U.S. Government's Global Methane Initiative Accomplishments. Annual report. Environmental Protection Agency. USA. 31 p.
 33. Makkar, H.P.S. and Vercoe, P.E., 2007. Measuring Methane Production from Ruminants. Eds. Springer: Dordrecht. The Netherlands. 148 p.
 34. Menke, K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro production using rumen fluid. Journal of Animal Research and Development. Vol. 28, pp: 7-55.
 35. OECD. 2013. OECD DAC Statistics on Climate-Related Aid. OECD, Paris, France.
 36. Patra, A.K. and Saxena, J., 2009. Dietary phytochemicals as rumen modifiers: a review of the effects on microbial populations. Antonie van Leeuwenhoek. Journal of Animal Feed Science Technology. Vol. 96, pp: 363-375.
 37. Rogner, H.H., 2012. Energy resources. In: Energy for Development: Resources, Technologies, Environment. F. L. Toth, (ed.), Springer, Dordrecht, Netherlands. pp: 149-160.
 38. Sirohi, S.K.; Pandey, N.; Goel, N.; Singh, B.; Mohini, M.; Pandey, P. and Chaudhry, P.P., 2009. Microbial activity and ruminal methanogenesis as affected by plant secondary metabolites in different plant extracts. International Journal of Environmental Science and Engineering. Vol. 1, No. 1, pp: 52-58.
 39. Wright, A.G. and Klieve, A.V., 2011. Does the complexity of the rumen microbial ecology preclude methane mitigation? Journal of animal feed science and technology. Vol. 167,pp: 248-253.