ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع جانوری (دامی پرورشی،تولیدات دامی، حیات وحش) و منابع بیولوژیک گیاهی مناطق تحت حفاظت به روش قیمت بازار

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی: 19395-3697

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

منطقه حفاظت شده لشگردر به وسعت 160/82 کیلومترمربع درشرق و جنوب­شرقی ملایر قرار دارد. این منطقه به سبب ویژگی­های طبیعی دارای تنوع گیاهی و جانوری مناسبی است. بلندترین ارتفاع منطقه 2758 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و به­لحاظ موقعیت طبیعی و توپوگرافی دارای سه وضعیت کوهستانی، تپه ماهوری و نسبتا دشتی می­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اقتصادی منطقه حفاظت شده لشگردر به­منظور برآورد ارزش کالا و خدمات در این مکان طبیعی است که این ارزش­گذاری اقتصادی براساس دستورالعمل سیستم تلفیقی حساب­های اقتصادی و زیست­محیطی تدوین شده است. براساس نتایج نهایی، ارزش منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دست­کاشت با یک­بار بازدهی 9891000052 ریال، منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دست­کاشت با بازدهی مکرر 39453812500 ریال و منابع دامی پرورشی 74955700000 و منابع حیات­وحش 6272000000 ریال و تولیدات سالانه دام­های پرورشی در منطقه 1395000000 ریال می­باشد که در نهایت جمع دارایی­های زیست­محیطی در منطقه 131967512554 ریال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. امیرنژاد،ح.،1384. تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگل­های شمال ایران با تاکید بر ارزش­گذاری زیست­محیطی- اکولوژیکی و ارزش­های حفاظتی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. امیرنژاد،ح. وخلیلیان،ص.،1385. برآورد ارزش تفریحی پارک­های جنگلی ایران با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط: مطالعه موردی پارک جنگلی سی­سنگان نوشهر. منابع طبیعی ایران. جلد 59، شماره 2، صفحات 89 تا 96.
 3. جعفری­نژاد، م.؛ فرهنگی، م. و خانپور، ف.، 1391. ارزش­گذاری اقتصادی مواهب زیست­محیطی تالاب بین­المللی گمیشان به­روش مشروط برای تعیین کاربردهای حفاظتی. مجله حفاظت و بهره­برداری از منابع طبیعی. جلد 1، شماره 1، صفحات 51 تا 64.
 4. زارع­مهرجردی،م.،1385. ارزش­گذاری آب­های زیرزمینی کشاورزی (مطالعه موردی کرمان)، رساله دکتری.
 5. زرندریان، ا.؛ میرزایی­کنسستانی، ف. و موسی­زاده، ر.، 1393. ارزش­گذاری اقتصادی کارکرد خودپالایی اکوسیستم­های منطقه حفاظت شده اشترانکوه در جذب پسماندها و پساب­ها. پژوهش­های محیط زیست. شماره 1، صفحات 111 تا 118.
 6. طباطبایی، ف.، 1380. بررسی روش­های اکوسیستم­های طبیعی (مطالعه موردی: زیستگاه پرندگان تالاب میانکاله). رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
 7. لطیفی­اسکویی، ن.، 1385. ارزش­گذاری اقتصادی پارک جنگلی عون­علی تبریز. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی.
 8. مهندسین مشاور تام. 1386. طرح جامع مدیریت مجموعه کویر. مرحله تفضیلی، سازمان محیط زیست.
 9. مهندسین مشاور تام. 1386. طرح جامع مدیریت جنگل­های بنه و بلوط حوزه آبخیز سنندج- مریوان، مرحله تفضیلی، سازمان محیط زیست.
 10. Adams, C.; Seroa da Motta, R.; Arigoni Ortiz, R.; Reid, J.; Ebersbach Aznar, C.; Antonio de Almeida Sinisgalli, P., 2008. The use of contingent valuation for evaluating protected areas in the developing world: Economic valuation of Morro do Diabo State Park, Atlantic Rainforest, São Paulo State (Brazil). Ecological economics. Vol. 66, pp: 359-370.
 11. Bockstael, N.; Costanza, R.; Strand, I.; Boynton, W.; Bell, K. and Wainger, L., 1995. Analysis Ecological economic modeling and valuation of ecosystems, Ecological Economics. Vol. 14, pp: 143-159.
 12. Costanza, R.; d'Arge, R.; Groot, R.; Farber, S.; Grasso, M. and Hannon, B., 1997. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital, Ecological Economics. Vol. 25, pp: 3-15.
 13. De Groot, R.; Wilson, MA. And Boumans, RMJ., 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics. Vol. 41, No. 3, pp: 393-408.
 14. Lange, G.M. and Jiddawi, N., 2009. Economic value of marine ecosystem services in Zanzibar: implications for marine conservation and sustainable development, Ocean & Coastal Management. Vol. 52, pp: 521-532.
 15. Laurans, Y. and Mermet, L., 2014. Ecosystem services economic valuation, decision-support system or advocacy? Ecosystem Services. Vol. 7, pp: 98-105.
 16. Lee, C. and Han, S., 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method, Tourism Management. Vol. 23, pp: 531-540.
 17. Naidoo, R.; Paavola, J.; Strassburg, B.; Yu, D. and Balmford, A., 2008. Ecosystem services and economic theory: integration for policy-relevant research, Ecological applications. Vol. 18, pp: 2050-2067.
 18. Pearce, D. and Seccombe Hett, T., 2000. Economic valuation and environmental decision-making in Europe, Environ Sci Technol. Vol. 34, pp: 1419-1425.