آلوده شدن گربه ماهی سیسورید جنوبی Coad, 1981 Glyptothorax silviae (شعاع بالگان: گربه ماهیان) توسط کرم قلاب دار پوستی Lernaea sp. (لرنیده) در رودخانه سیمره، استان ایلام

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 71345-1585

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، صندوق پستی: 755

کلیدواژه‌ها