نمایه نویسندگان

آ

 • آق، ناصر تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های زیستی هیلسنهوف و شانون [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 345-354]
 • آق، ناصر پرورش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) تحت سیستم مداربسته با استفاده از فناوری بیوفلاک و اثرات آن بر عملکرد رشد و تولیدمثلی آرتمیا و بار باکتریایی آب [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 313-320]
 • آقائی، علی مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین 3 D جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 85-92]
 • آقاشاهی، علیرضا بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • آقاشاهی، علیرضا ارزیابی تاثیر غنی ‏سازی بقایای پس از برداشت ذرت دانه ‏ای با اوره و ملاس بر عملکرد بره‌های نر پرواری ترکی-قشقایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 45-50]
 • آقایی مقدم، عباسعلی ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 217-224]
 • آقایی مقدم، عباسعلی مطالعه انگل های کرمی گوارشی در مولدین قره برون (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب شرقی دریای خزر (1396-1395) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 163-168]
 • آوخ کیسمی، مهران مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 413-418]

ا

 • ابراهیمی، پونه تجویز خوراکی اسانس اسطوخودوس (Lavandula officinalis) بر شاخص‌های رشد، خونی و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 197-206]
 • ابراهیمی، عیسی بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال 1390) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-378]
 • ابراهیمی، عیسی تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • ابرغانی، اکبر شاخص های نژادی، زیست سنجی و تغذیه ای بز خلخالی در زیستگاه بومی آن [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 85-94]
 • ابوالقاسمی، سیدجواد بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 265-272]
 • ابوالقاسمی، سیدجواد مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 213-220]
 • ابی، گرتا گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 377-380]
 • اتفاق دوست، محمد بررسی تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 203-210]
 • اجاق، سید مهدی مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 205-212]
 • احتشامی، فریبرز بررسی شاخص های دینامیک و سطوح غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus Bloch, 1791 در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 101-110]
 • احتشامی، فریبرز بررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina) در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 147-154]
 • احسانی، پوریا اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفه‌ای بر خصوصیات سیلاژ، گوارش پذیری و مصرف اختیاری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 53-62]
 • احمدپور، محسن تعیین غلظت آرسنیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی خطر مصرف آن در استان کردستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 241-246]
 • احمدمرادی، مریم اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 231-238]
 • احمدی فرد، نصرااله تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های زیستی هیلسنهوف و شانون [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 345-354]
 • احمدی فگجور، حجت بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-328]
 • احمدی ندوشن، مژگان بررسی وضعیت تغذیه گرایی تالاب بین المللی امیرکلایه به منظور مدیریت و حفاظت از آن [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 345-350]
 • اخلاقی، مصطفی اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 231-238]
 • ارچنگی، بیتا ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 155-162]
 • استوان، هادی ارزیابی باقی‎مانده آفت کش ها (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در محصول سیب زمینی (واریته چیلی) در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 265-270]
 • استوان، هادی بررسی میزان باقی ‎مانده آفت کش ها (استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب) در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای (واریته ازمیر) در فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 289-296]
 • اسدی، زینب ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]
 • اسدی، عاطفه ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]
 • اسدی، محمدرضا بررسی و شناسایی انگل‏ های کرمی دستگاه گوارش در اسب های استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 63-68]
 • اسدی، مهین شناسایی و تعیین پراکنش مکانی و زمانی انگل های خارجی کبک (Alectoris chukar) در منطقه حفاظت شده بهرام گور [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 133-138]
 • اسماعیل پور، سعید بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 117-124]
 • اسماعیلی، مینا بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • اصغری، سید محسن تاثیر پپتیدهای ضدرگ‌زایی بربیان ژن های Caspase-3 و Caspase-9 در مدل موش Balb/c دارای سرطان پستان القا شده با رده سلولی 4T1 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 83-88]
 • اعتمادی، هانا تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-312]
 • اکاتی، نرجس تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-312]
 • اکبرزاده، آرش آلودگی میکروپلاستیک در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 175-180]
 • اکبرزاده، آرش اثر افزایش تراکم نگه داری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • اکبرزاده، آرش بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-328]
 • اکبرزاده، آرش تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • اکبرزاده، غلامعلی بررسی گروه‌های هم‌سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,1851، در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 125-132]
 • اکبرزاده چماچائی، غلامعلی ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی کارایی کنه کش جدید انویدور اسپید (SC%24) در مقایسه با چند کنه کش متداول روی کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 257-264]
 • اکبری، پریا اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 225-230]
 • اکبری، پریا تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 233-240]
 • اکبری، پریا ارزیابی عصاره جلبک قرمز جانیا (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) به عنوان مکمل غذایی در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 277-282]
 • اکبری، پریا اثرسطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر عملکرد رشد و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus 1758) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 139-146]
 • اکبری، حسن تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی جمعیت قوچ و میش (Ovis orientalis) در پناهگاه حیات‌وحش دره ‌انجیر [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 21-26]
 • اکبریان موغاری، علی بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 407-412]
 • اکرمی، رضا تجویز خوراکی اسانس اسطوخودوس (Lavandula officinalis) بر شاخص‌های رشد، خونی و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 197-206]
 • الماسی بردمیری، برزو بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 259-266]
 • امام جمعه گاشان، ناصر اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 47-52]
 • امرالهی، نرگس بررسی قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات نقره توسط دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره بلندمدت [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-336]
 • امیری، پریسا توزیع و فراوانی میکروپلاستیک ها در دوکفه ‏ای Pinctada radiata و رسوبات بندرلنگه در سواحل غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 337-344]
 • امیری، محسن زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 147-154]
 • امین افشار، مهدی اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 47-52]
 • امینی، ُسمانه بررسی وضعیت تغذیه گرایی تالاب بین المللی امیرکلایه به منظور مدیریت و حفاظت از آن [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 345-350]
 • امینی، ملیحه تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 305-312]
 • امینی، ملیحه بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد، کود دامی و برگ کاج بر عملکرد باکتری تیوباسیلوس در جذب عناصر کم مصرف در خاک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 381-388]
 • ایگدری، سهیل بررسی آرایه شناسی جنس Paraschistura (در جنوب ایران) با استفاده از توالی ژن میتوکندریایی (COI) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 305-312]
 • ایمانپور، محمد رضا اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio. L): تغییرات خون شناسی و آنتی اکسیدانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-246]
 • ایمانپور، محمد رضا مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 169-172]
 • ایمانپور، محمدرضا اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 197-202]
 • ایمانپور، محمدرضا اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 273-282]
 • ایمانپور، محمدرضا اثر رنگدانه سنتتیک و رنگدانه‎ های طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ ایی زرد بر رنگ پذیری، شاخص‎ های رشد در ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی (Labidochromis caeruleus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 283-288]
 • ایمانپور، محمدرضا اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • ایمانپور، محمدرضا اثرات مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • ایمانپور، محمدرضا بررسی امکان رفع چسبندگی تخم به وسیله آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید به جای محلول کاربامید در فرآیند تکثیر مصنوعی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 221-226]
 • ایمانپور، محمدرضا عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا بر شاخص ‏های رشد و برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 177-186]
 • ایمانپور، محمدرضا اثر سم کشاورزی کلرپیریفوس (دورسبان) بر هورمون های جنسی و کیفیت گنادی ماهی قرمز نر (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 265-270]
 • ایمانی هرسینی، جلیل تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاه‌های مطلوب جمعیت‌های جبیر (Gazella bennettii) در پارک ملی کویر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 15-22]

ب

 • بادبرین، نجات بررسی و تحلیل فیلوژنتیکی ناحیه COXI در برخی از نژادهای بز ایرانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 119-124]
 • باقری، سیامک مطالعه پراکنش و فراوانی جوامع مروپلانکتون در جنوب دریای خزر، منطقه بندرانزلی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 311-318]
 • باقری، طاهره تاثیر نانوذرات نقره بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (Carassius auratus) تغذیه شده با الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 247-252]
 • باقریان یزدی، علی اکبر بررسی صفات مورفومتریک و شمارشی گکوی سنگی تیغه‌ دار (Cyrtopodion scabrum) در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 105-114]
 • بانشی، علی رضا تاثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر غلظت سرمی TSH در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 77-82]
 • بایزیدی آذر، سهیلا اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 309-314]
 • بحرکاظمی، معصومه تاثیر تجویز خوراکی لاکتوفرین، بتا گلوکان و سیاه دانه بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی و ایمنی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 187-196]
 • بحرکاظمی، معصومه تأثیر تغذیه متوالی و متناوب با پربیوتیک میتو بر فاکتورهای رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏ های خون شناسی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 229-236]
 • بحری، امیر هوشنگ غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت خوراکی اویستر صخره‌ای (Saccostrea cucullata) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در مناطق نوزادگاهی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 321-330]
 • بخشایش، ساحل اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-138]
 • بخشی، مرجان عملکرد سطوح مختلف نانو ذرات اکسیدروی (ZnO NPs) بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد در ماهی کوی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 243-248]
 • بدری، مهدی مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (1870 ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 267-276]
 • بدلی، رضا بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 355-362]
 • براتی، محبوبه تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی جمعیت قوچ و میش (Ovis orientalis) در پناهگاه حیات‌وحش دره ‌انجیر [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 21-26]
 • بزرگی ماکرانی، عاطفه بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 283-288]
 • بندانی، غلامعلی بررسی روند تغییرات طول و وزن و جنسیت و میزان خاویاردهی و CPUE ماهی خاویاری گونه قره برون Acipenser persicus در سواحل جنوبی خزر محدوده استان گلستان 1388-91 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 163-170]
 • بهادری، رعنا اثر سطوح مختلف ویتامین B12 در پرورش توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus sativus) و بررسی تاثیر آن بر عملکرد گیاه و شاخص های رشد و بیوشیمیایی خون ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 239-246]
 • بهادری امجز، فاطمه ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جبیر (Gazella bennettii) با استفاده از روش HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سنگ مس) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 21-28]
 • بهرام پور، جمیل مولفه های تولیدی و تولیدمثلی موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 39-46]
 • بهرامی، محمدرضا بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌هایی که هم زمان‌سازی فحلی شده‌اند [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-66]
 • بهروزی راد، بهروز مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis orientalis) و ارتباط آن با پراکنش پوشش گیاهی در فصل پاییز در منطقه شکار ممنوع کاوه ده [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 21-26]
 • بهروزی راد، بهروز ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت‌شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]
 • بهزادی، سیامک ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • بهزادی، سیامک بررسی گروه‌های هم‌سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,1851، در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 125-132]
 • بهنام، غلامرضا مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 13-20]
 • بهنود، مینا ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جبیر (Gazella bennettii) با استفاده از روش HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سنگ مس) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 21-28]
 • بوستان، آزاده شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 63-68]
 • بویر، ولی بررسی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و روند تولید گاز ضایعات نانوایی و مقایسه آن با دانه های گندم و جو در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-32]
 • بیات غیاثی، لیلا سادات اثرات تغذیه ای پروبوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های هضمی و میزان مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 155-162]
 • بیگی، مصطفی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی موکوس و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 173-178]
 • بیگی، مصطفی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 227-230]
 • بینایی، محمد تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 141-146]
 • بیواره، محمدرضا غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت خوراکی اویستر صخره‌ای (Saccostrea cucullata) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در مناطق نوزادگاهی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 321-330]

پ

 • پاپی، نادر اثر قوچ بر عملکرد رشد و شاخص های زیست سنجی بره‌های نر نژاد شال در استان قزوین [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 29-34]
 • پاتیمار، رحمان مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 189-196]
 • پاتیمار، رحمان تاثیر بوم شناختی سازه موج شکن بندرانزلی بر تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 319-326]
 • پاشایی راد، شاهرخ اولین گزارش از مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در باتلاق های نمکی و شوره زارهای نواحی مرکز ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 339-346]
 • پاشایی راد، شاهرخ چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 247-256]
 • پاکباز، سمیرا ساخت سازه RNA سنجاق سری القاءکننده خاموشی ژن و بررسی مقاومت ناشی از آن در برابر ویروس برگ بادبزنی مو GFLV [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 395-406]
 • پاک نژاد، حامد اثر غلظت های تحت کشنده اندوسولفان بر فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس ماهی کلمه (Rutilus caspicus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 167-174]
 • پاک نژاد، حامد اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio. L): تغییرات خون شناسی و آنتی اکسیدانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-246]
 • پاینده، خوشناز ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و وانادیوم) در آب و رسوبات تالاب هورالعظیم استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 359-368]
 • پژند، ذبیح اله تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • پسرکلو، علیرضا زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 147-154]
 • پورابراهیم، شراره پهنه بندی مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده البرزمرکزی بخش جنوبی (تحت مدیریت استان البرز) با استفاده از تکنیک DANP [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • پورابراهیم، شراره ارزیابی کیفیت آب رودخانه کرج (استان البرز) با استفاده از شاخص‌های زیستی درشت بی‌مهرگان کفزی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-344]
 • پورغفور لنگرودی، پرستو بررسی سرواپیدمیولوژیک لپتوسپیروز در گاوهای استان گلستان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 47-52]
 • پولادی، مجتبی استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 199-204]
 • پولادی، مجتبی بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در رودخانه گرگان رود، استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-310]
 • پیغمبری، سید یوسف بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 355-362]
 • پیکان حیرتی، فاطمه تعیین زمان اولین تقسیم میتوزی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 253-256]

ت

 • تاج زاده نمین، مونا بررسی شاخص های دینامیک و سطوح غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus Bloch, 1791 در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 101-110]
 • تجری، محسن اثر غلظت های تحت کشنده اندوسولفان بر فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس ماهی کلمه (Rutilus caspicus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 167-174]
 • تحسینی، هادی تعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی (Pantera pardus saxicolor) بین دو زیستگاه پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق و پارک ملی گلستان با استفاده از تئوری جریان الکتریکی مدار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • تحسینی، هادی تعیین غلظت آرسنیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی خطر مصرف آن در استان کردستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 241-246]
 • ترکش اصفهانی، مصطفی تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-36]
 • ترنج زر، حمید مطالعه لانه گزینی و صفات تولیدمثلی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 93-100]
 • تقدسی، وحیده بررسی خصوصات ژنوتیپی آنزیم هیستامیناز گیاه خلر (Lathyrus sativus) در راستای اهداف درمانی و تشخیصی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 409-418]
 • تیموری یانسری، اسداله اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفه‌ای بر خصوصیات سیلاژ، گوارش پذیری و مصرف اختیاری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 53-62]

ج

 • جافرنوده، علی تاثیر نانوذرات نقره بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (Carassius auratus) تغذیه شده با الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 247-252]
 • جافرنوده، علی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی موکوس و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 173-178]
 • جافرنوده، علی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 227-230]
 • جعفری، فاطمه زهرا تاثیر نانوذرات نقره بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (Carassius auratus) تغذیه شده با الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 247-252]
 • جعفری، مصطفی بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • جعفری، ولی اله اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 273-282]
 • جعفری، ولی اله اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • جعفری، ولی اله اثرات مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • جعفریان، حجت الله ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-370]
 • جعفریان، حجت الله تحلیل روند بهره برداری و مروری بر سیاست های مدیریتی (صید و بازسازی ذخائر) ماهیان خاویاری در استان گلستان پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • جلودار، عباس بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 151-160]
 • جمشیدی، رمضان تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاه‌های مطلوب جمعیت‌های جبیر (Gazella bennettii) در پارک ملی کویر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 15-22]
 • جمیلی، شهلا ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-166]
 • جمیلی، شهلا بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 283-288]
 • جمیلی، شهلا مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 163-172]
 • جهانی، علی کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • جهانی، علی پهنه بندی مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده البرزمرکزی بخش جنوبی (تحت مدیریت استان البرز) با استفاده از تکنیک DANP [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • جهانی، علی به دام اندازی و شناسایی حشرات جنگل های حرا (Avicennia marina) توسط تله های سطلی رنگی، استوانه ای و کارت زرد چسبی (مطالعه موردی: شهرستان میناب) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 271-280]
 • جوادزاده، نرگس بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 259-266]
 • جوانبخت، حسین مطالعه انگل های خونی در قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus در شمال ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 145-150]
 • جوانمردی، سینا اثرات تغذیه ای پروبوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های هضمی و میزان مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 155-162]
 • جوانمردی، سینا اثر سطوح مختلف ویتامین B12 در پرورش توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus sativus) و بررسی تاثیر آن بر عملکرد گیاه و شاخص های رشد و بیوشیمیایی خون ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 239-246]
 • جوزی، سید علی بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 93-100]

چ

 • چاشنی دل، یدالله اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفه‌ای بر خصوصیات سیلاژ، گوارش پذیری و مصرف اختیاری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 53-62]
 • چنگیزی، رضا بررسی اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی سیکلید ترور سبز Andinoacara rivulatus [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 135-140]
 • چوبیان، فروزان تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • چوری، علی تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 67-76]

ح

 • حاجی بگلو، عباسعلی اثر رنگ نور و دوره‌های نوری بر درصد تفریخ و بقا و شاخص های رشد لارو در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 253-258]
 • حاجی بگلو، عباسعلی اثر القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک گرمایی بر میزان تفریخ، بقاء و تریپلوئیدی در لارو ماهی کوی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 249-256]
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی موکوس و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 173-178]
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 227-230]
 • حدادی مقدم، کورش تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • حسامی، شهرام ارزیابی باقی‎مانده آفت کش ها (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در محصول سیب زمینی (واریته چیلی) در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 265-270]
 • حسامی، شهرام بررسی میزان باقی ‎مانده آفت کش ها (استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب) در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای (واریته ازمیر) در فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 289-296]
 • حسن زاده کیابی، بهرام مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (1870 ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 267-276]
 • حسنعلی‌زاده چاری، فاطمه تجویز خوراکی اسانس اسطوخودوس (Lavandula officinalis) بر شاخص‌های رشد، خونی و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 197-206]
 • حسین زاده، سپیده تاثیر تجویز خوراکی لاکتوفرین، بتا گلوکان و سیاه دانه بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی و ایمنی در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 187-196]
 • حسین زاده منفرد، سجاد به دام اندازی و شناسایی حشرات جنگل های حرا (Avicennia marina) توسط تله های سطلی رنگی، استوانه ای و کارت زرد چسبی (مطالعه موردی: شهرستان میناب) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 271-280]
 • حسین نیا، اسماعیل تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • حسینی، اشرفعلی ارزش‌گذاری اقتصادی کارکردهای مصرفی (مستقیم و غیرمستقیم) منابع محیط زیستی تالاب بین‌المللی خلیج گواتر و خور باهو [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-302]
 • حسینی، سید داود جداسازی و بررسی میزان فعالیت آنزیم پروتئاز در باسیلوس های جداسازی شده از چشمه‌های آب گرم محلات [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 389-396]
 • حسینی، سید عباس ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-370]
 • حسینی، سیدعباس شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 155-162]
 • حسینی، سیده ملیحه تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 91-96]
 • حسینی فر، حسین تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 313-318]
 • حسینی فر، حسین ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 227-230]
 • حسینی فر، سید حسین ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی موکوس و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 173-178]
 • حسینی فر، سید حسین تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 173-180]
 • حسینی فر، سیدحسین تاثیر نانوذرات نقره بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (Carassius auratus) تغذیه شده با الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 247-252]
 • حسینی فر، سیدحسین اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • حسینی فر، سیدحسین اثر اسید مالیک جیره بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-154]
 • حسینی فرد، سید مهدی بررسی اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی سیکلید ترور سبز Andinoacara rivulatus [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 135-140]
 • حشمتی، میرمحمد ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 343-352]
 • حصاری، مرضیه جداسازی و بررسی میزان فعالیت آنزیم پروتئاز در باسیلوس های جداسازی شده از چشمه‌های آب گرم محلات [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 389-396]
 • حق پرست، سارا ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 217-224]
 • حلاجیان، علی مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 413-418]
 • حلیمی، مصطفی مقایسه کارایی و ایمنی زایی سه روش تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 187-196]
 • حیاتی رودباری، نسیم اولین گزارش از مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در باتلاق های نمکی و شوره زارهای نواحی مرکز ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 339-346]
 • حیاتی رودباری، نسیم چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 247-256]

خ

 • خاتمی، شادی بررسی فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در بافت های عضله و کبد سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan)، آب های جزیره هرمز، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 111-116]
 • خاج، حسین تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-76]
 • خاج، حسین مقایسه ارزش غذایی جلبک‌ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در سواحل استان بوشهر با جلبک دریایی سیستوسیرا ایندیکا در سواحل استان سیستان و بلوچستان برای تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 35-44]
 • خارا، حسین تاثیر جایگزینی سطوح مختلف پودر کنجاله سویا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، کیفیت لاشه و برخی فاکتورهای خونی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-188]
 • خارا، حسین ارزیابی مقایسه نانوسیل (پراکسید هیدروژن با یون نقره) و مالاشیت گرین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 231-238]
 • خان محمدی اطاقسرا، امید بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 283-288]
 • خانی پور، علی اصغر بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-328]
 • خانی پور، علی اصغر مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 213-220]
 • خانی پور، علی اصغر میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 287-292]
 • خداپرست، حجت ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به منظور آبزی پروری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 353-360]
 • خدایی، مهدی اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه‌های خونی بره [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 77-84]
 • خدایی مطلق، مهدی بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌هایی که هم زمان‌سازی فحلی شده‌اند [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-66]
 • خسروی، محیا مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis orientalis) و ارتباط آن با پراکنش پوشش گیاهی در فصل پاییز در منطقه شکار ممنوع کاوه ده [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 21-26]
 • خسروی کتولی، خیراله اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio. L): تغییرات خون شناسی و آنتی اکسیدانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-246]
 • خلخالی ایوریق، رضا شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 63-68]
 • خمیری، مرتضی ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در مقایسه با کنجاله سویا در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 69-76]
 • خوش خلق، مجید رضا تأثیر جایگزینی سطوح مختلف تفاله زیتون بر رشد و شاخص های خونی بچه ماهی کپورمعمولی Cyprinus carpio [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-186]
 • خوشخو، ژاله تاثیر میکروکپسول های حاوی پپتید به عنوان جاذب تغذیه‌ دو گونه ماهی زینتی آنجل (Pterophyllum scalare) و دیسکوس (Symphysodon aequifasciatus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 257-264]
 • خوش قلب، محمد رضا بررسی روند تغییرات طول و وزن و جنسیت و میزان خاویاردهی و CPUE ماهی خاویاری گونه قره برون Acipenser persicus در سواحل جنوبی خزر محدوده استان گلستان 1388-91 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 163-170]
 • خوشقلب، سید احسان بررسی روند تغییرات طول و وزن و جنسیت و میزان خاویاردهی و CPUE ماهی خاویاری گونه قره برون Acipenser persicus در سواحل جنوبی خزر محدوده استان گلستان 1388-91 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 163-170]

د

 • دادگر، شهرام بررسی تاثیر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری با استفاده از مکمل گیاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-252]
 • دادگر، شهرام مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 205-212]
 • دانشخواه، بهرنگ پرورش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) تحت سیستم مداربسته با استفاده از فناوری بیوفلاک و اثرات آن بر عملکرد رشد و تولیدمثلی آرتمیا و بار باکتریایی آب [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 313-320]
 • دانشی، سید سجاد ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت‌شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]
 • دباشی، فرزانه ارزیابی عصاره جلبک قرمز جانیا (Jania adhaerens J.V. Lamouroux) به عنوان مکمل غذایی در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 277-282]
 • درافشان، سالار تعیین زمان اولین تقسیم میتوزی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 253-256]
 • در علی نبی، حسین مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 13-20]
 • درویشی، محمد ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • درویشی، محمد بررسی گروه‌های هم‌سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,1851، در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 125-132]
 • درویشی مجره، معصومه تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 313-318]
 • دریا، غلامحسین تاثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر غلظت سرمی TSH در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 77-82]
 • دستار، بهروز مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-144]
 • دستار، بهروز ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در مقایسه با کنجاله سویا در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 69-76]
 • دشتی زاده، محمود تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-76]
 • دشتی زاده، محمود مقایسه ارزش غذایی جلبک‌ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در سواحل استان بوشهر با جلبک دریایی سیستوسیرا ایندیکا در سواحل استان سیستان و بلوچستان برای تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 35-44]
 • دلیر، سمانه ارزش‌گذاری اقتصادی کارکردهای مصرفی (مستقیم و غیرمستقیم) منابع محیط زیستی تالاب بین‌المللی خلیج گواتر و خور باهو [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-302]
 • دهقان، ریحانه بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد، کود دامی و برگ کاج بر عملکرد باکتری تیوباسیلوس در جذب عناصر کم مصرف در خاک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 381-388]
 • دوستی، مرتضی تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 67-76]

ذ

 • ذاکری، محمد آلودگی میکروپلاستیک در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 175-180]
 • ذاکری نسب، مسرور مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 163-172]
 • ذبیحی، فاطمه بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار (دریای مکران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 327-334]
 • ذوالقرنین، حسین شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-378]

ر

 • رادان، علیرضا بررسی تغییرات تنوع زیستی پرندگان در فصول مختلف سال (مطالعه موردی پارک ملی کلاه قاضی) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 125-132]
 • راستیان نسب، ابوالحسن مقایسه برخی پارامترهای رشد در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طراحی جدیدی از استخرهای بیضی شکل با جریان دورانی فاستر لوکاس (Foster Locus) و استخرهای دراز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 207-212]
 • راضی جلالی، محمدحسین بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 151-160]
 • رایگانی، بهزاد تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر زیستگاه‌های مطلوب یوزپلنگ ‎آسیایی در مرکز ایران (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • رجایی، نرگس بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال 1390) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-378]
 • رجب زاده نسوان، محسن ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در مقایسه با کنجاله سویا در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 69-76]
 • رجبی، فریبا مطالعه انگل های خونی در قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus در شمال ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 145-150]
 • رجبی اسلامی، هومن اثر غلظت های تحت کشنده اندوسولفان بر فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس ماهی کلمه (Rutilus caspicus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 167-174]
 • رجبی زاده، خسرو مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 139-146]
 • رحمانی، حسین بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 117-124]
 • رحمانی، کمال الدین ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 343-352]
 • رحمانی، محمدرضا بررسی آرایه شناسی جنس Paraschistura (در جنوب ایران) با استفاده از توالی ژن میتوکندریایی (COI) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 305-312]
 • رزاقیان، هاله مطالعه لانه گزینی و صفات تولیدمثلی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 93-100]
 • رستم زاده، عاطفه تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 173-180]
 • رسولی، بابک مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 13-20]
 • رضائی، مریم کارایی کنه کش جدید انویدور اسپید (SC%24) در مقایسه با چند کنه کش متداول روی کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 257-264]
 • رضایی، حمیدرضا تعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی (Pantera pardus saxicolor) بین دو زیستگاه پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق و پارک ملی گلستان با استفاده از تئوری جریان الکتریکی مدار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • رضایی، حمیدرضا بررسی عادات غذایی بهاره خرس قهوه ای (1758 Ursus arctos syriacus Linnaeus,) در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 9-14]
 • رضایی توابع، کامران بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 303-308]
 • رضایی توابع، کامران اثرات تغذیه ای پروبوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های هضمی و میزان مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 155-162]
 • رضایی توابع، کامران اثر سطوح مختلف ویتامین B12 در پرورش توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus sativus) و بررسی تاثیر آن بر عملکرد گیاه و شاخص های رشد و بیوشیمیایی خون ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 239-246]
 • رضایی سیاهکوچه، مهدی تاثیر میکروکپسول های حاوی پپتید به عنوان جاذب تغذیه‌ دو گونه ماهی زینتی آنجل (Pterophyllum scalare) و دیسکوس (Symphysodon aequifasciatus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 257-264]
 • رضوانی، آزیتا تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-36]
 • رضوی، سید محمد حسین تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 67-76]
 • رفیعی، غلامرضا بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 303-308]
 • رکابی، سیده محدیث بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 117-124]
 • رمضانی، حمید بررسی تاثیر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری با استفاده از مکمل گیاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-252]
 • رمضانی، حمید تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 141-146]
 • رمضانی، محسن اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-138]
 • رمضانی، مهدی تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاه‌های مطلوب جمعیت‌های جبیر (Gazella bennettii) در پارک ملی کویر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 15-22]
 • رمضانی فرد، احسان ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-166]
 • رمضانی فرد، احسان بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 295-304]
 • رمضانی فرد، احسان مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 163-172]
 • رمضانی فرد، احسان بررسی شاخص های دینامیک و سطوح غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus Bloch, 1791 در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 101-110]
 • رمضانی فرد، احسان بررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina) در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 147-154]
 • رهاننده، محمد مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 413-418]
 • رهاننده، مهسا مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 413-418]
 • رهاننده، مهسا تاثیر پپتیدهای ضدرگ‌زایی بربیان ژن های Caspase-3 و Caspase-9 در مدل موش Balb/c دارای سرطان پستان القا شده با رده سلولی 4T1 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 83-88]
 • رهبر، ربیع تاثیر سن اولین زایش بر عملکرد، مولفه های واریانس و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 53-60]
 • رهبری، مطهره بررسی همبستگی بین دانه‌بندی و موادآلی موجود در رسوب با شاخص‌های میکروبی در کانال‌های مجاور استخرهای پرورش میگو در خور تیاب [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 271-278]
 • رهنما، بهزاد بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-190]
 • روحانی قادیکلایی، کیومرث بررسی فراوانی و شاخص‌های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 115-126]
 • روحی، حیدر تعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی (Pantera pardus saxicolor) بین دو زیستگاه پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق و پارک ملی گلستان با استفاده از تئوری جریان الکتریکی مدار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • رودباری، زهرا بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-110]
 • رودباری، زهرا بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 33-38]
 • ریاضی، برهان تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش زیستگاه‌های مطلوب جمعیت‌های جبیر (Gazella bennettii) در پارک ملی کویر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 15-22]
 • رییسی، هادی بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 355-362]
 • رییسی، هادی بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-190]

ز

 • زادمجید، وحید مقایسه زیست شناسی تولیدمثلی جنس نر سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damscina) و سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه قشلاق سنندج در طی فصل تولیدمثل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 211-216]
 • زارع کاریزی، شهره اثر مهارکنندگی نانوذرات اکسیدآهن با پوشش کیتوسان بر جدایه‌های بالینی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با قدرت بیوفیلم باکتری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 323-330]
 • زارعی، ثارالله تعیین زمان اولین تقسیم میتوزی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 253-256]
 • زاکارونی، انالیزا تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 91-96]
 • زاهدی، سعید اثر افزایش تراکم نگه داری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • زاهدی، محمدرضا بررسی فراوانی و شاخص‌های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 115-126]
 • زاهدی فر، مجتبی بررسی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و روند تولید گاز ضایعات نانوایی و مقایسه آن با دانه های گندم و جو در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-32]
 • زمانی مزده، پرستو اثر مهارکنندگی نانوذرات اکسیدآهن با پوشش کیتوسان بر جدایه‌های بالینی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با قدرت بیوفیلم باکتری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 323-330]
 • زنگی آبادی، سمیه استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 199-204]

س

 • سالارپوری، علی ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • سالارپوری، علی بررسی فراوانی و شاخص‌های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 115-126]
 • سالارپوری، علی بررسی گروه‌های هم‌سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,1851، در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 125-132]
 • سالاری، محمدعلی شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-378]
 • ساور سفلی، سیما ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه‌ای ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-46]
 • سبحان اردکانی، سهیل ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]
 • سبحانی، سیدعلیرضا تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • سبزعلی پور، سیما ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و وانادیوم) در آب و رسوبات تالاب هورالعظیم استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 359-368]
 • سبزی نوجه ده، محسن بررسی پتانسیل و اولویت بندی تیپ های گیاهی شهرستان تبریز از دیدگاه غنای گونه ای برای کاربری زنبورداری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 329-338]
 • سپاهی، محمد جواد بررسی اثرات فلز سنگین مس بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی ماهی فیتوفاگ پرورشی (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 205-214]
 • سپهری، یدا.. تحلیل روند بهره برداری و مروری بر سیاست های مدیریتی (صید و بازسازی ذخائر) ماهیان خاویاری در استان گلستان پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • ستایی مختاری، مرتضی مولفه های تولیدی و تولیدمثلی موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 39-46]
 • سجادی، میر مسعود اثر اسید مالیک جیره بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-154]
 • سجادی، میر مسعود تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 173-180]
 • سخایی، نسرین ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 155-162]
 • سخنگو، فرنگیس ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت‌شده خائیز در فصل زادآوری با استفاده از روش HEP [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 23-32]
 • سرپناه، علی نقی اثر استرس نگه داری در شرایط اسارت بر تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک موثر در تولیدمثل ماهی ماده سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 127-134]
 • سرهنگ زاده، جلیل تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی جمعیت قوچ و میش (Ovis orientalis) در پناهگاه حیات‌وحش دره ‌انجیر [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 21-26]
 • سعیدی، مریم تاثیر سطوح مختلف شمارش سلول های سوماتیک شیر گاو و افزودن آنزیم لیپاز بر ترکیب اسیدچرب آزاد و خصوصیات حسی پنیر سفید آب نمکی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 331-342]
 • سعیدی کیا، زهرا مقایسه زیست شناسی تولیدمثلی جنس نر سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damscina) و سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه قشلاق سنندج در طی فصل تولیدمثل [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 211-216]
 • سفیانیان، علیرضا تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-36]
 • سلطانی، مهدی تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 171-176]
 • سلطانیان، سیاوش اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 231-238]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول تعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی (Pantera pardus saxicolor) بین دو زیستگاه پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق و پارک ملی گلستان با استفاده از تئوری جریان الکتریکی مدار [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • سلیمانخانی، فهیمه بررسی اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 77-84]
 • سنچولی، حبیب اله اثر رنگ نور و دوره‌های نوری بر درصد تفریخ و بقا و شاخص های رشد لارو در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 253-258]
 • سنچولی، ناصر ارزیابی مطلوبیت زیستگاه (Lacerta media (Reptilia: Sauria در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 101-104]
 • سواری، احمد ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 155-162]
 • سوداگر، محمد اثر رنگ نور و دوره‌های نوری بر درصد تفریخ و بقا و شاخص های رشد لارو در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 253-258]
 • سوداگر، محمد مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 205-212]
 • سوداگر، محمد اثر القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک گرمایی بر میزان تفریخ، بقاء و تریپلوئیدی در لارو ماهی کوی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 249-256]
 • سوداگر، محمد پرورش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) تحت سیستم مداربسته با استفاده از فناوری بیوفلاک و اثرات آن بر عملکرد رشد و تولیدمثلی آرتمیا و بار باکتریایی آب [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 313-320]
 • سودایی، بیتا بررسی و شناسایی برخی حشرات زیان آور کاخ موزه نیاوران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 281-288]
 • سوری نژاد، ایمان مکان‌یابی استقرار قفس‌های دریایی برای ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در آب‌های پیرامونی جنوب جزیره‌‌ قشم براساس مدل تحلیل مدیریتی (SWOT) و GIS [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 257-264]
 • سوری نژاد، ایمان میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 287-292]
 • سوری نژاد، ایمان رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 369-376]
 • سیدجعفری، احسان اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 47-52]
 • سید شریفی، رضا اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 309-314]
 • سید شریفی، رضا بررسی و تحلیل فیلوژنتیکی ناحیه COXI در برخی از نژادهای بز ایرانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 119-124]
 • سید شریفی، رضا ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه‌ای ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-46]
 • سید شریفی، رضا شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 63-68]
 • سید شریفی، رضا اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-138]
 • سیف دواتی، جمال اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 309-314]
 • سیف دواتی، جمال اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-138]
 • سیف زاده، صیاد اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-138]
 • سینایی، محمود ارزش‌گذاری اقتصادی کارکردهای مصرفی (مستقیم و غیرمستقیم) منابع محیط زیستی تالاب بین‌المللی خلیج گواتر و خور باهو [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-302]

ش

 • شایسته، کامران بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • شایسته، کامران کمی‌سازی اثر عوامل محیطی بر توزیع خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده قلاجه) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 1-8]
 • شریفی، پویا مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربُت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 289-294]
 • شریفی یزدی، حسن بررسی خصوصات ژنوتیپی آنزیم هیستامیناز گیاه خلر (Lathyrus sativus) در راستای اهداف درمانی و تشخیصی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 409-418]
 • شعبان پور، بهاره اثر رنگدانه سنتتیک و رنگدانه‎ های طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ ایی زرد بر رنگ پذیری، شاخص‎ های رشد در ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی (Labidochromis caeruleus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 283-288]
 • شعبانی، علی اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio. L): تغییرات خون شناسی و آنتی اکسیدانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 239-246]
 • شعبانی، علی تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 313-318]
 • شعبانی، علی اثرات به‌کارگیری سوربات پتاسیم در جیره بیان ژن های مرتبط با رشد در ماهی کپورمعمولی (Cyprius carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 223-228]
 • شعبانی، علی اثرات استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک (Lactobacillus casei) و پربیوتیک (A- MAX) در جیره غذایی بر بیان ژن های مرتبط با رشد (GH وIGF1) در بچه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 237-242]
 • شعبانی، محمد جواد بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) صید شده به وسیله گرگور در آب های استان بوشهر، شمال خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 355-362]
 • شعبانی پور، نادر تاثیر بوم شناختی سازه موج شکن بندرانزلی بر تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 319-326]
 • شفیع زاده، سیدمحمد ارزیابی مقایسه نانوسیل (پراکسید هیدروژن با یون نقره) و مالاشیت گرین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 231-238]
 • شمس، علی تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر زیستگاه‌های مطلوب یوزپلنگ ‎آسیایی در مرکز ایران (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • شمس اسفندآباد، بهمن بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 93-100]
 • شمس اسفند اباد، بهمن تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر زیستگاه‌های مطلوب یوزپلنگ ‎آسیایی در مرکز ایران (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • شمس اسفند اباد، بهمن مطالعه لانه گزینی و صفات تولیدمثلی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 93-100]
 • شمسایی مهرجان، مهدی تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 171-176]
 • شمس شرق، محمود مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-144]
 • شناور ماسوله، علیرضا ارزیابی مقایسه نانوسیل (پراکسید هیدروژن با یون نقره) و مالاشیت گرین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 231-238]
 • شهاب لواسانی، علیرضا تاثیر سطوح مختلف شمارش سلول های سوماتیک شیر گاو و افزودن آنزیم لیپاز بر ترکیب اسیدچرب آزاد و خصوصیات حسی پنیر سفید آب نمکی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 331-342]
 • شهاب لواسانی، علیرضا بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 407-412]
 • شهاب لواسانی، علیرضا تولید ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی پالپ توت فرنگی از شیر میش [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 419-428]
 • شهبازی، محمدامین بررسی تاثیرآلوپورینول خوراکی بر ایسکمی رپرفیوژن یک طرفه کلیه چپ در سگ های بی هوش [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 89-92]
 • شهبازی، مریم رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 369-376]
 • شهرابی، شیما بررسی و شناسایی برخی حشرات زیان آور کاخ موزه نیاوران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 281-288]
 • شهریاری، علی اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 231-238]
 • شهریاری، علی مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربُت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 289-294]
 • شویکلو، امیر رضا بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 265-272]
 • شیخ احمدی، اردشیر تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • شیدای کرکج، اسماعیل بررسی پتانسیل و اولویت بندی تیپ های گیاهی شهرستان تبریز از دیدگاه غنای گونه ای برای کاربری زنبورداری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 329-338]
 • شیرازی، امیرصیاد تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 91-96]
 • شیردل، داود کارایی کنه کش جدید انویدور اسپید (SC%24) در مقایسه با چند کنه کش متداول روی کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 257-264]
 • شیروانی، انوشیروان به دام اندازی و شناسایی حشرات جنگل های حرا (Avicennia marina) توسط تله های سطلی رنگی، استوانه ای و کارت زرد چسبی (مطالعه موردی: شهرستان میناب) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 271-280]

ص

 • صاحب خانی، مریم تولید ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی پالپ توت فرنگی از شیر میش [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 419-428]
 • صادق اوغلی، رقیه کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • صادقی، علی مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 169-172]
 • صالحی، حسن شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 155-162]
 • صالحی، زیور تاثیر پپتیدهای ضدرگ‌زایی بربیان ژن های Caspase-3 و Caspase-9 در مدل موش Balb/c دارای سرطان پستان القا شده با رده سلولی 4T1 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 83-88]
 • صالحی فارسانی، عمار تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 171-176]
 • صباغ، سیده عالمه مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-124]
 • صحرایی، محمود شاخص های نژادی، زیست سنجی و تغذیه ای بز خلخالی در زیستگاه بومی آن [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 85-94]
 • صدیق، ثمین بررسی و شناسایی برخی حشرات زیان آور کاخ موزه نیاوران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 281-288]
 • صدیقی، سمیرا اثر اسید مالیک جیره بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 147-154]
 • صفائی، محسن بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-138]
 • صفایی، امیر رضا بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • صفایی، امیر رضا ارزیابی تاثیر غنی ‏سازی بقایای پس از برداشت ذرت دانه ‏ای با اوره و ملاس بر عملکرد بره‌های نر پرواری ترکی-قشقایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 45-50]
 • صفایی، حسام تاثیر جایگزینی سطوح مختلف پودر کنجاله سویا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، کیفیت لاشه و برخی فاکتورهای خونی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-188]
 • صفایی جوان، راحله اثر مهارکنندگی نانوذرات اکسیدآهن با پوشش کیتوسان بر جدایه‌های بالینی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با قدرت بیوفیلم باکتری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 323-330]
 • صفری، رقیه تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 313-318]
 • صفری، رقیه اثرات به‌کارگیری سوربات پتاسیم در جیره بیان ژن های مرتبط با رشد در ماهی کپورمعمولی (Cyprius carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 223-228]
 • صفری، رقیه اثرات استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک (Lactobacillus casei) و پربیوتیک (A- MAX) در جیره غذایی بر بیان ژن های مرتبط با رشد (GH وIGF1) در بچه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 237-242]
 • صیاداوغلی، فریبرز تاثیر بوم شناختی سازه موج شکن بندرانزلی بر تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 319-326]
 • صیادفر، جواد تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • صیدگر، مسعود بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 303-308]

ط

 • طباطبائی وکیلی، صالح مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین 3 D جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 85-92]
 • طعنه، بهزاد بررسی قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات نقره توسط دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره بلندمدت [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-336]
 • طلازاده، فروغ بررسی اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 77-84]
 • طیبی، لیما ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]

ع

 • عابدینی، عهدیه بررسی کوتیلدون در تعدادی از جورپایان خشکی زی (Crustaceae: Isopoda) در ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 289-292]
 • عادلی، زینب اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 197-202]
 • عادلی، زینب بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در رودخانه گرگان رود، استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-310]
 • عادلی، مهدی اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 197-202]
 • عادلی، مهدی مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 169-172]
 • عادلی، مهدی بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در رودخانه گرگان رود، استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-310]
 • عادلیان، مهرداد اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 273-282]
 • عادلیان، مهرداد اثرات مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 215-224]
 • عارف کیا، عیسی ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جبیر (Gazella bennettii) با استفاده از روش HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سنگ مس) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 21-28]
 • عاشوری، علیرضا تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • عباسی، وحید شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 155-162]
 • عبدالحی، حسین شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 155-162]
 • عبدالعلیان، عیسی بررسی فراوانی و شاخص‌های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 115-126]
 • عبدلی، اصغر مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (1870 ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 267-276]
 • عبدلی، اصغر بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-190]
 • عبدی بنمار، حسین اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-138]
 • عرفان منش، احمد مقایسه کارایی و ایمنی زایی سه روش تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 187-196]
 • عسکری حصنی، مجید مطالعه لانه گزینی و صفات تولیدمثلی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 93-100]
 • عسکری حصنی، مجید استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 199-204]
 • عشایری زاده، امید مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-144]
 • عشایری زاده، امید ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در مقایسه با کنجاله سویا در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 69-76]
 • عطاران، گیلان بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار (دریای مکران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 327-334]
 • عطانیا، محمد مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 189-196]
 • عقیلی، سید محمود ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 217-224]
 • عقیلی، کامران ارزیابی علل احتمالی تلفات ماهی کپور دریایی (Cypirnus carpio) پرورش یافته در حصار توری در خلیج گرگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 217-224]
 • عقیلی، کامران مطالعه انگل های کرمی گوارشی در مولدین قره برون (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب شرقی دریای خزر (1396-1395) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 163-168]
 • علاف نویریان، حمید بررسی تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 203-210]
 • علاف نویریان، حمید تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 173-180]
 • علوی، کاملیا مدل سازی مطلوبیت زیستگاه سه گونه کلیدی در زیستگاه های جنگلی با استفاده از مدلHEP (مطالعه موردی: مناطق جنگلی مازندران) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 115-124]
 • علی، محسن اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 225-230]
 • علی، محسن تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 233-240]
 • علی جان پور، سکینه تاثیر بوم شناختی سازه موج شکن بندرانزلی بر تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 319-326]
 • علی دوست سلیمی، مهسا گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 377-380]
 • علی زاده، مریم ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-370]
 • علیزاده شعبانی، افشین کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • علیشاهی، مجتبی اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 231-238]
 • علیشاهی، مجتبی ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 293-302]
 • علیشاهی، مجتبی بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 259-266]
 • علیشاهی، مجتبی مقایسه کارایی و ایمنی زایی سه روش تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 187-196]
 • علی محمدی، مینا بررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina) در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 147-154]
 • عمادی خراجی، یاسمین بررسی فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در بافت های عضله و کبد سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan)، آب های جزیره هرمز، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 111-116]
 • عمری کولانکوه، مصطفی شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 63-68]
 • عنایت غلام پور، طیبه بررسی روند تغییرات طول و وزن و جنسیت و میزان خاویاردهی و CPUE ماهی خاویاری گونه قره برون Acipenser persicus در سواحل جنوبی خزر محدوده استان گلستان 1388-91 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 163-170]
 • عنایت غلام پور، طیبه بررسی توزیع مکانی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خلیج گرگان در سال 1390 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 351-358]
 • عوفی، فریدون مکان‌یابی استقرار قفس‌های دریایی برای ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در آب‌های پیرامونی جنوب جزیره‌‌ قشم براساس مدل تحلیل مدیریتی (SWOT) و GIS [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 257-264]

غ

 • غریبی، داریوش ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 293-302]
 • غسالی کاربندی، فهیمه بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 265-272]
 • غلام حسینی، امین اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 225-230]
 • غلام زاده، پوریا بررسی اثرات سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم سختی آب بر عملکرد تولیدمثلی سیست و کیفیت لارو پریان میگو Phallocryptus spinosa [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 303-308]
 • غیاثوند، زهرا بررسی اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی سیکلید ترور سبز Andinoacara rivulatus [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 135-140]
 • غیاثی، فرزاد تاثیر سمیت تحت کشنده علف کش (MCPA+ 2,4-D) بر برخی شاخص های خونی و آنزیم های کبدی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 233-240]
 • غیبی، مهدی ارزیابی باقی‎مانده آفت کش ها (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در محصول سیب زمینی (واریته چیلی) در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 265-270]
 • غیبی، مهدی بررسی میزان باقی ‎مانده آفت کش ها (استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب) در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای (واریته ازمیر) در فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 289-296]

ف

 • فئید، منیره ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به منظور آبزی پروری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 353-360]
 • فاخران، سیما تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-36]
 • فاطمی، سید محمدرضا بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 295-304]
 • فاطمی، سید محمدرضا مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 163-172]
 • فاطمی، سید محمدرضا گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 377-380]
 • فتاحی، سحر مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین 3 D جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 85-92]
 • فدایی راینی، رها بررسی اثرات فلز سنگین مس بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی ماهی فیتوفاگ پرورشی (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 205-214]
 • فرحی، امین مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 205-212]
 • فرخنده شیلسر، قاسم بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-138]
 • فرخی، محمد مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 169-172]
 • فردوسی، حمیدرضا بررسی و شناسایی انگل‏ های کرمی دستگاه گوارش در اسب های استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 63-68]
 • فرزان، فرزام تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 67-76]
 • فرزانه، اسماعیل تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 379-388]
 • فرهادیان، امیدوار بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال 1390) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-378]
 • فروتن، امین بررسی صفات مورفومتریک و شمارشی گکوی سنگی تیغه‌ دار (Cyrtopodion scabrum) در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 105-114]
 • فروغی فرد، حجت اله بررسی فراوانی و شاخص‌های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 115-126]
 • فریدونی، محمد سعید اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 225-230]
 • فضلی، حسن تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 141-146]
 • فقهی فرهمند، ناصر ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 343-352]
 • فلاحتکار، بهرام تاثیر جایگزینی سطوح مختلف پودر کنجاله سویا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، کیفیت لاشه و برخی فاکتورهای خونی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-188]
 • فلاحتکار، بهرام تأثیر جایگزینی سطوح مختلف تفاله زیتون بر رشد و شاخص های خونی بچه ماهی کپورمعمولی Cyprinus carpio [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-186]
 • فلاحتی، سامان کمی‌سازی اثر عوامل محیطی بر توزیع خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده قلاجه) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 1-8]
 • فیروزشاهیان، نازنین ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم و وانادیوم) در آب و رسوبات تالاب هورالعظیم استان خوزستان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 359-368]

ق

 • قادرمزی، امیر استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 199-204]
 • قاسمی، زهرا مکان‌یابی استقرار قفس‌های دریایی برای ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در آب‌های پیرامونی جنوب جزیره‌‌ قشم براساس مدل تحلیل مدیریتی (SWOT) و GIS [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 257-264]
 • قاسمی، سمیه بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد، کود دامی و برگ کاج بر عملکرد باکتری تیوباسیلوس در جذب عناصر کم مصرف در خاک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 381-388]
 • قاسمی، میثم به دام اندازی و شناسایی حشرات جنگل های حرا (Avicennia marina) توسط تله های سطلی رنگی، استوانه ای و کارت زرد چسبی (مطالعه موردی: شهرستان میناب) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 271-280]
 • قبادی، نواب بررسی تاثیرآلوپورینول خوراکی بر ایسکمی رپرفیوژن یک طرفه کلیه چپ در سگ های بی هوش [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 89-92]
 • قبادیان، فاطمه شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-378]
 • قدیری ابیانه، محمد بررسی تاثیر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری با استفاده از مکمل گیاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-252]
 • قربانپور، مسعود ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 293-302]
 • قربانپور نجف آبادی، مسعود مقایسه کارایی و ایمنی زایی سه روش تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 187-196]
 • قربانی، رسول ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-370]
 • قربانی، رسول شناسایی زیستگاه‌های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 155-162]
 • قربانی، غلامرضا اثر اندازه ذرات و مرحله برداشت ذرت علوفه‌ای بر خصوصیات سیلاژ، گوارش پذیری و مصرف اختیاری مواد مغذی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 53-62]
 • قلیچی، افشین تجویز خوراکی اسانس اسطوخودوس (Lavandula officinalis) بر شاخص‌های رشد، خونی و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 197-206]
 • قلیچی سلخ، آیجمال مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 139-146]
 • قلی زاده، محمد ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 361-370]
 • قنبری، سجاد بررسی پتانسیل و اولویت بندی تیپ های گیاهی شهرستان تبریز از دیدگاه غنای گونه ای برای کاربری زنبورداری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 329-338]
 • قهاری، حسن مطالعه‌ تنوع گونه‌ای زنبورهای خانواده‌Ichneumonidae در برخی مناطق استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 315-322]
 • قوام مصطفوی، پرگل گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 377-380]
 • قورچی، تقی ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در مقایسه با کنجاله سویا در تغذیه جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 69-76]

ک

 • کابلی، محمد ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]
 • کاظمی، محسن اثر استفاده از سطوح مختلف اکسیدمنیزیم با خلوص بالا بر ویژگی‌های هضمی-تخمیری و تولید متان یک جیرۀ پرکنسانتره در محیط کشت ثابت [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 51-62]
 • کاظمی، مزدک ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه‌ای ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-46]
 • کاظمیان، محمد عملکرد سطوح مختلف نانو ذرات اکسیدروی (ZnO NPs) بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد در ماهی کوی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 243-248]
 • کاظمی بنچناری، مهدی اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه‌های خونی بره [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 77-84]
 • کامرانی، احسان ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-166]
 • کامرانی، احسان بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-328]
 • کامرانی، احسان بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-190]
 • کامرانی، احسان میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 287-292]
 • کامرانی، احسان بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-138]
 • کبیری فرد، عبدالمهدی تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-76]
 • کبیری فرد، عبدالمهدی مقایسه ارزش غذایی جلبک‌ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در سواحل استان بوشهر با جلبک دریایی سیستوسیرا ایندیکا در سواحل استان سیستان و بلوچستان برای تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 35-44]
 • کربلائی حیدری، حمیدرضا بررسی خصوصات ژنوتیپی آنزیم هیستامیناز گیاه خلر (Lathyrus sativus) در راستای اهداف درمانی و تشخیصی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 409-418]
 • کردجزی، ضیاء مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 189-196]
 • کردگاری، مهناز بررسی فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در بافت های عضله و کبد سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan)، آب های جزیره هرمز، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 111-116]
 • کرمی، پیمان بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 1-10]
 • کرمی، پیمان کمی‌سازی اثر عوامل محیطی بر توزیع خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در جنگل‌های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده قلاجه) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 1-8]
 • کرمی، محمود مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (1870 ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 267-276]
 • کرمی نسب، مصطفی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا بر شاخص ‏های رشد و برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 177-186]
 • کریمی، اکرم ارزیابی زیستگاه و مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش مرال (Cervus elaphus maral) در پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 111-118]
 • کریمی، حامد مقایسه برخی پارامترهای رشد در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طراحی جدیدی از استخرهای بیضی شکل با جریان دورانی فاستر لوکاس (Foster Locus) و استخرهای دراز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 207-212]
 • کریمی، عبدالحمید ارزیابی تاثیر غنی ‏سازی بقایای پس از برداشت ذرت دانه ‏ای با اوره و ملاس بر عملکرد بره‌های نر پرواری ترکی-قشقایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 45-50]
 • کریمی، ناصر بررسی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و روند تولید گاز ضایعات نانوایی و مقایسه آن با دانه های گندم و جو در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-32]
 • کریمیان، علی اکبر بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد، کود دامی و برگ کاج بر عملکرد باکتری تیوباسیلوس در جذب عناصر کم مصرف در خاک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 381-388]
 • کریمی اورگانی، فاطمه ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 155-162]
 • کمالی، ابولقاسم اثر غلظت های تحت کشنده اندوسولفان بر فاکتورهای خونی و ایمنی موکوس ماهی کلمه (Rutilus caspicus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 167-174]
 • کمالی، ابولقاسم تاثیر محرک ایمنی ماکروگارد و جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر برخی فراسنجه‌های خونی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)‎ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 171-176]
 • کمالی، امیر ارسلان تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-76]
 • کمالی، امیرارسلان مقایسه ارزش غذایی جلبک‌ دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در سواحل استان بوشهر با جلبک دریایی سیستوسیرا ایندیکا در سواحل استان سیستان و بلوچستان برای تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 35-44]
 • کمالی، مرتضی تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های زیستی هیلسنهوف و شانون [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 345-354]
 • کمالی، هاشم کارایی کنه کش جدید انویدور اسپید (SC%24) در مقایسه با چند کنه کش متداول روی کنه قرمز اروپایی در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 257-264]
 • کمی، حاجی قلی مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 139-146]
 • کمی، حاجی قلی بررسی صفات مورفومتریک و شمارشی گکوی سنگی تیغه‌ دار (Cyrtopodion scabrum) در استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 105-114]
 • کوشافر، آزیتا ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 155-162]
 • کوهسار، رقیه بررسی عادات غذایی بهاره خرس قهوه ای (1758 Ursus arctos syriacus Linnaeus,) در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 9-14]
 • کیاپاشا، فاطمه تأثیر جایگزینی سطوح مختلف تفاله زیتون بر رشد و شاخص های خونی بچه ماهی کپورمعمولی Cyprinus carpio [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-186]
 • کیانی، فاطمه زهرا تأثیرات فیزیولوژیک سم گلایفوزیت (رانداپ) بر بافت آبشش و کبد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 213-222]
 • کیانی صدر، مریم زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 147-154]
 • کیانی هرچگانی، سمیرا بررسی آرایه شناسی جنس Paraschistura (در جنوب ایران) با استفاده از توالی ژن میتوکندریایی (COI) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 305-312]
 • کیمرام، فرهاد ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-166]

گ

 • گرگین، سعید رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 369-376]
 • گشتاسب، حمید کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • گشتاسب، حمید پهنه بندی مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده البرزمرکزی بخش جنوبی (تحت مدیریت استان البرز) با استفاده از تکنیک DANP [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • گلزار، ابراهیم بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 93-100]
 • گندمکار، حبیب اله مقایسه برخی پارامترهای رشد در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طراحی جدیدی از استخرهای بیضی شکل با جریان دورانی فاستر لوکاس (Foster Locus) و استخرهای دراز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 207-212]

ل

 • لاریجانی، محمد بررسی روند تغییرات طول و وزن و جنسیت و میزان خاویاردهی و CPUE ماهی خاویاری گونه قره برون Acipenser persicus در سواحل جنوبی خزر محدوده استان گلستان 1388-91 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 163-170]
 • لامعلی حسن کیاده، سهیل تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 191-198]
 • لطف الهیان، هوشنگ بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 95-104]
 • لطیفی، میلاد بررسی تغییرات تنوع زیستی پرندگان در فصول مختلف سال (مطالعه موردی پارک ملی کلاه قاضی) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 125-132]
 • لقمانی، مهران بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار (دریای مکران) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 327-334]

م

 • مازندرانی، محمد مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 205-212]
 • محب الدینی، حسین اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 309-314]
 • محب الدینی، حسین تعیین اسیدآمینه های آزاد در ژله رویال، گرده زنبورعسل و گرده زنبور هیدرولیز شده [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-304]
 • محبوبی صوفیانی، نصرالله بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال 1390) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 371-378]
 • محبی نوذر، سیده لیلی ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • محسنی، فریده بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 295-304]
 • محسنی، محمدرضا اولین گزارش از مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در باتلاق های نمکی و شوره زارهای نواحی مرکز ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 339-346]
 • محسنی، محمدرضا چک لیست گونه های مورچه در زیستگاه های مختلف مرکز ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 247-256]
 • محسنی، محمود عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا بر شاخص ‏های رشد و برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 177-186]
 • محمدجعفری، نیلوفر بررسی امکان رفع چسبندگی تخم به وسیله آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید به جای محلول کاربامید در فرآیند تکثیر مصنوعی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 221-226]
 • محمدخانی، حسن بررسی توزیع مکانی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خلیج گرگان در سال 1390 [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 351-358]
 • محمد علیخانی، مهدی تأثیرات فیزیولوژیک سم گلایفوزیت (رانداپ) بر بافت آبشش و کبد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 213-222]
 • محمدعلیخانی، مهدی تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 191-198]
 • محمدی، احمدرضا بررسی و شناسایی انگل‏ های کرمی دستگاه گوارش در اسب های استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 63-68]
 • محمدی، شهره بهینه سازی تولید یک آنزیم پروتئازخارج سلولی قلیادوست مقاوم به حلال آلی ترشح شده از یک سویه باسیلوس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 397-408]
 • محمدی، فروغ بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 151-160]
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 47-52]
 • محمدی عمو دیزج، سمیه بررسی اثر غلظت های متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی دوغ تهیه شده از شیر میش [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 407-412]
 • محمدی کاشانی، قاسم بررسی کوتیلدون در تعدادی از جورپایان خشکی زی (Crustaceae: Isopoda) در ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 289-292]
 • محمدی مکوندی، زهرا ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 293-302]
 • محمودی، رقیه تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 191-198]
 • مددی، میثم ارزیابی زیستگاه و مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش مرال (Cervus elaphus maral) در پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 111-118]
 • مددی، میثم مطلوبیت زیستگاه پلنگ (Panthera pardus saxicolor) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی در پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • مرادی، سعید اثرات تغذیه ای پروبوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های هضمی و میزان مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 155-162]
 • مرادی، محمدحسین اثر گاواژ عصاره آویشن شیرازی بر برخی از فراسنجه‌های خونی بره [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 77-84]
 • مرادی، محمدحسین بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌هایی که هم زمان‌سازی فحلی شده‌اند [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-66]
 • مرادی نژاد، سعیده مقایسه اثر روش های خشک کردن در خلاء و آون بر ویژگی های شیمیایی و زمان ماندگاری سوریمی تهیه شده از فیله ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 213-220]
 • مرتضوی، محمدصدیق بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 295-304]
 • مرتضوی، محمدصدیق ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • مرشدی، جعفر بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 93-100]
 • مروتی، مریم ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جبیر (Gazella bennettii) با استفاده از روش HEP (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سنگ مس) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 21-28]
 • مسعودی، ابراهیم اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 197-202]
 • مسعودی، ابراهیم مقایسه برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی فیل ماهی (1768 Huso huso Linnaeus) وحشی و پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 169-172]
 • مشتاقی، مینو بررسی تغییرات تنوع زیستی پرندگان در فصول مختلف سال (مطالعه موردی پارک ملی کلاه قاضی) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 125-132]
 • مصباح، مهرزاد بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 151-160]
 • مصباح، مهرزاد ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 293-302]
 • مصباح، مهرزاد مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربُت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 289-294]
 • مظاهری، آیدا مقایسه اثر کنجاله کنجد خام و فرآوری شده به روش تخمیر حالت جامد بر خصوصیات استخوان درشت نی و برخی فراسنجه های خون جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-144]
 • معزی، مریم بررسی فراوانی و شاخص‌های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 115-126]
 • معماریان، کاظم تأثیر تغذیه متوالی و متناوب با پربیوتیک میتو بر فاکتورهای رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏ های خون شناسی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 229-236]
 • مقدم، منا بررسی آرایه شناسی جنس Paraschistura (در جنوب ایران) با استفاده از توالی ژن میتوکندریایی (COI) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 305-312]
 • مقصودلو، عاطفه تعیین اسیدآمینه های آزاد در ژله رویال، گرده زنبورعسل و گرده زنبور هیدرولیز شده [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 297-304]
 • ملایی قاسمی، نیلوفر اثرات به‌کارگیری سوربات پتاسیم در جیره بیان ژن های مرتبط با رشد در ماهی کپورمعمولی (Cyprius carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 223-228]
 • ملکی، شهرام اثرات مواد محافظ سرمایی مختلف و نسبت های مختلف رقیق سازی روی کیفیت اسپرم انجمادزدایی شده ازون برون (Acipenser stellatus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 197-202]
 • مموئی، مرتضی مطالعه اثر سطوح مختلف ویتامین 3 D جیره ای بر فراسنجه های تولیدی و کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 85-92]
 • منصوریان، محمدرضا ارتباط بین شاخص دما-رطوبت نسبی و رکوردهای روزآزمون تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه‌ای ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-46]
 • منوچهری، حامد بررسی اثر سطوح مختلف سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی سیکلید ترور سبز Andinoacara rivulatus [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 135-140]
 • مهدوی جهان آباد، جواد مقایسه برخی پارامترهای رشد در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طراحی جدیدی از استخرهای بیضی شکل با جریان دورانی فاستر لوکاس (Foster Locus) و استخرهای دراز [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 207-212]
 • مهدی آبکنار، علی غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت خوراکی اویستر صخره‌ای (Saccostrea cucullata) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در مناطق نوزادگاهی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 321-330]
 • مهدی نسب، مهدی بررسی تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران تالاب های پلدختر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 105-114]
 • مهرابی، محمدرضا ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به منظور آبزی پروری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 353-360]
 • مهرابی، مریم بهینه سازی تولید یک آنزیم پروتئازخارج سلولی قلیادوست مقاوم به حلال آلی ترشح شده از یک سویه باسیلوس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 397-408]
 • مهرزاد، جلیل اثر افزایش تراکم نگه داری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • موحد، سارا تاثیر سطوح مختلف شمارش سلول های سوماتیک شیر گاو و افزودن آنزیم لیپاز بر ترکیب اسیدچرب آزاد و خصوصیات حسی پنیر سفید آب نمکی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 331-342]
 • موحد، سارا تولید ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی پالپ توت فرنگی از شیر میش [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 419-428]
 • مورکی، نرگس تاثیر میکروکپسول های حاوی پپتید به عنوان جاذب تغذیه‌ دو گونه ماهی زینتی آنجل (Pterophyllum scalare) و دیسکوس (Symphysodon aequifasciatus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 257-264]
 • موسوی، سیده مریم تاثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر غلظت سرمی TSH در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 77-82]
 • موسوی، مریم اثر سم کشاورزی کلرپیریفوس (دورسبان) بر هورمون های جنسی و کیفیت گنادی ماهی قرمز نر (Carassius auratus) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 265-270]
 • موسوی رینه، سیده مهسا ارزیابی کیفیت آب رودخانه کرج (استان البرز) با استفاده از شاخص‌های زیستی درشت بی‌مهرگان کفزی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-344]
 • مومنی، محمد ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مؤلفه‌های اصلی (استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 347-352]
 • مومنی، محمد بررسی گروه‌های هم‌سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,1851، در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 125-132]
 • میاحی، منصور بررسی اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 77-84]
 • میرزاجانی، علیرضا تاثیر بوم شناختی سازه موج شکن بندرانزلی بر تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 319-326]
 • میرزایی، مهدی بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌هایی که هم زمان‌سازی فحلی شده‌اند [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 61-66]
 • میرمحمد صادقی، گیتی رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 369-376]
 • میر هاشمی نسب، سید فخرالدین ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به منظور آبزی پروری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 353-360]
 • میریان، سید جلال بررسی و شناسایی انگل‏ های کرمی دستگاه گوارش در اسب های استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 63-68]

ن

 • ناجی، ابوالفضل آلودگی میکروپلاستیک در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 175-180]
 • ناجی، ابوالفضل بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 181-190]
 • ناجی، ابوالفضل توزیع و فراوانی میکروپلاستیک ها در دوکفه ‏ای Pinctada radiata و رسوبات بندرلنگه در سواحل غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 337-344]
 • نادری، مرتضی بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان گذران در دریاچه چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 93-100]
 • ناصری، فاطمه ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]
 • نامدارعلی صوفی، قربان اثرسطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر عملکرد رشد و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus 1758) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 139-146]
 • نبی پور، ایرج شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-378]
 • نجار لشگری، سلطنت تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 191-198]
 • نجیب زاده، معصومه زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 147-154]
 • نخبه زارع، دل آرام بررسی اثرات فلز سنگین مس بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی ماهی فیتوفاگ پرورشی (Hypophthalmichthys molitrix) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 205-214]
 • نخبه زارع، دلارام بررسی همبستگی بین دانه‌بندی و موادآلی موجود در رسوب با شاخص‌های میکروبی در کانال‌های مجاور استخرهای پرورش میگو در خور تیاب [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 271-278]
 • نصیری، خدیجه بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-110]
 • نصیری، خدیجه بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 33-38]
 • نظامی بلوچی، باقر تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر زیستگاه‌های مطلوب یوزپلنگ ‎آسیایی در مرکز ایران (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • نعمتی، ذبیح اله بررسی پتانسیل و اولویت بندی تیپ های گیاهی شهرستان تبریز از دیدگاه غنای گونه ای برای کاربری زنبورداری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 329-338]
 • نقشبندی، نبات استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 199-204]
 • نمرودی، سمیه تعیین مقادیر سم پروفنوفوس در بافت چربی فوک خزری (Phoca caspica) در خزر جنوبی (ساحل دریایی استان گلستان و مازندران)، ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 91-96]
 • نوذری، هانیه شناسایی و تعیین پراکنش مکانی و زمانی انگل های خارجی کبک (Alectoris chukar) در منطقه حفاظت شده بهرام گور [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 133-138]
 • نورقلی پور، سعید اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 197-204]
 • نوروزی، المیرا پهنه بندی مخاطرات تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده البرزمرکزی بخش جنوبی (تحت مدیریت استان البرز) با استفاده از تکنیک DANP [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • نوروزی اصل، اردوان تاثیر عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر غلظت سرمی TSH در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 77-82]
 • نوری، احمد اثر افزایش تراکم نگه داری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • نوری، مرضیه توزیع و فراوانی میکروپلاستیک ها در دوکفه ‏ای Pinctada radiata و رسوبات بندرلنگه در سواحل غربی خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 337-344]
 • نوری بالانجی، مریم مکان‌یابی استقرار قفس‌های دریایی برای ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در آب‌های پیرامونی جنوب جزیره‌‌ قشم براساس مدل تحلیل مدیریتی (SWOT) و GIS [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 257-264]
 • نیرومند، محمد تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه جیره غذایی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 279-286]
 • نیک بخش، جابر تأثیر تغذیه متوالی و متناوب با پربیوتیک میتو بر فاکتورهای رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏ های خون شناسی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 229-236]
 • نیک دل، کاوان اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 47-52]
 • نیکی ملکی، زهرا اثرات استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک (Lactobacillus casei) و پربیوتیک (A- MAX) در جیره غذایی بر بیان ژن های مرتبط با رشد (GH وIGF1) در بچه ماهی کپورمعمولی (cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 237-242]

و

 • واحدی، وحید بهبود فراسنجه های کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ با افزودن عصاره نعناع فلفلی در رقیق کننده [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 83-90]
 • واحدی، وحید شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 63-68]
 • وارسته‌مرادی، حسین بررسی عادات غذایی بهاره خرس قهوه ای (1758 Ursus arctos syriacus Linnaeus,) در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 9-14]
 • وارسته مرادی، حسین ارزیابی زیستگاه و مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش مرال (Cervus elaphus maral) در پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 111-118]
 • وارسته مرادی، حسین مطلوبیت زیستگاه پلنگ (Panthera pardus saxicolor) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی در پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 11-20]
 • وثاقی، محمد جواد میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 287-292]
 • وزیری زاده، امیر شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-378]
 • وطن‌دوست، موسی اثر استفاده از سطوح مختلف اکسیدمنیزیم با خلوص بالا بر ویژگی‌های هضمی-تخمیری و تولید متان یک جیرۀ پرکنسانتره در محیط کشت ثابت [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 51-62]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه لانه گزینی و صفات تولیدمثلی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 93-100]
 • ولی پور، علیرضا مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 163-172]
 • ولی پور، علیرضا میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 287-292]
 • ولی نسب، تورج بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 295-304]
 • ولی نسب، تورج بررسی شاخص های دینامیک و سطوح غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus Bloch, 1791 در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 101-110]
 • ولی نسب، تورج بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 133-138]
 • ولی نسب، تورج بررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina) در آب های شمال دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 147-154]
 • ون استپن، گیلبرت پرورش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) تحت سیستم مداربسته با استفاده از فناوری بیوفلاک و اثرات آن بر عملکرد رشد و تولیدمثلی آرتمیا و بار باکتریایی آب [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 313-320]
 • وهاب زاده، حبیب تاثیر جایگزینی سطوح مختلف پودر کنجاله سویا به جای پودر ماهی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، کیفیت لاشه و برخی فاکتورهای خونی بچه ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 181-188]
 • ویسی، طیب تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های زیستی هیلسنهوف و شانون [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 345-354]

ه

 • هاتفی، شیما اثر القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک گرمایی بر میزان تفریخ، بقاء و تریپلوئیدی در لارو ماهی کوی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 249-256]
 • هاشمی پور، فریبرز ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-166]
 • هدایت ایوریق، نعمت اثرات تلقیح مصنوعی و جفت گیری طبیعی بر عملکرد کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera M.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 309-314]
 • هدایت ایوریق، نعمت بهبود فراسنجه های کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ با افزودن عصاره نعناع فلفلی در رقیق کننده [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 83-90]
 • هدایت ایوریق، نعمت شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 63-68]
 • هدایتی، سید علی اکبر تاثیر نانوذرات نقره بر ترکیب لاشه ماهی قرمز (Carassius auratus) تغذیه شده با الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 247-252]
 • هدایتی، سید علی اکبر تحلیل روند بهره برداری و مروری بر سیاست های مدیریتی (صید و بازسازی ذخائر) ماهیان خاویاری در استان گلستان پس از انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-394]
 • هدایتی، سید علی اکبر بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در رودخانه گرگان رود، استان گلستان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 303-310]
 • هدایتی، سیدعلی اکبر استفاده از زیست راکتور جلبکی به منظورکاهش بار آلودگی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 199-204]
 • هدایتی، سیدعلی اکبر بررسی قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات نقره توسط دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره بلندمدت [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-336]
 • هرسیج، محمد مطالعه ویژگی‌های زیستی Paracobitis hircanica سگ ماهی ( Mousavi-Sabet و همکاران، 2015) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 189-196]
 • هرسیج، محمد اثر افزایش تراکم نگه داری بر عملکرد رشد، غلظت هورمون کورتیزول و بیان ژن پروتئین شوک حرارتی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 225-232]
 • هرسیج، محمد اثر القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک گرمایی بر میزان تفریخ، بقاء و تریپلوئیدی در لارو ماهی کوی (Cyprinus carpio) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 249-256]
 • همامی، محمود رضا تلفیق مدل‌ مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح‌ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان‌های اصفهان و مرکزی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 27-36]
 • همایی، احمد بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 319-328]
 • هوشمند، پریا بررسی برخی خصوصیات تغذیه ای و زیستی گل آذین ماهی خزری Atherina boyeri caspia در سواحل شهرستان تنکابن [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 117-124]
 • هوشمند عباسی، ریحانه مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 13-20]

ی

 • یالپانیان، سارا ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-132]
 • یحیوی، مازیار غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت خوراکی اویستر صخره‌ای (Saccostrea cucullata) و میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در مناطق نوزادگاهی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 321-330]
 • یزدان پاک، آناهیتا ارزیابی باقی‎مانده آفت کش ها (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در محصول سیب زمینی (واریته چیلی) در ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 265-270]
 • یزدان پاک، آناهیتا بررسی میزان باقی ‎مانده آفت کش ها (استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب) در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای (واریته ازمیر) در فارس [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 289-296]
 • یکتاسرشت، آزاده اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 231-238]
 • یلباسی، شیرین اثر رنگدانه سنتتیک و رنگدانه‎ های طبیعی جلبک اسپیرولینا و فلفل دلمه‌ ایی زرد بر رنگ پذیری، شاخص‎ های رشد در ماهی سیچلاید الکتریکی زرد آبی (Labidochromis caeruleus) [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 283-288]
 • یوسف زاده، مرتضی بررسی قابلیت جذب زیستی آلودگی نانوذرات نقره توسط دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره بلندمدت [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 331-336]
 • یوسف زادی، مرتضی رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 369-376]
 • یوسفی، محمد حسن مطالعه ریخت شناسی استخوان های اصلی اندام حرکتی سینه ای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 13-20]
 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 205-212]