دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1391 
1. مطالعه زیستی لاک پشت خزری (mauremys caspica caspica)

صفحه 1-10

حاجی قلی کمی؛ رضا یدالله وند؛ محمدرضا کلباسی


14. اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان

صفحه 131-136

نرگس جوادزاده؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ سید محمدرضا فاطمی؛ اصغر عبدلی


15. گزارش تخلیه چشم یک شترمرغ مولد مبتلا به ورم ملتحمه در ایران

صفحه 137-141

محمد پیغمبرنژاد؛ کاظم کریمی؛ امیر شهرآئینی