دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1393 
1. تاثیر حاشیه بر تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان

صفحه 1-10

حسین وارسته‌مرادی؛ هدی خوش ظاهر؛ مهرداد بورچی


3. اثر مصرف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba)بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

صفحه 19-27

وحید یدالهی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مهران جواهری بابلی؛ حدیث عباسی قادیکلایی؛ علی افسر


5. تجمع زیستی وانادیوم در ماهی Strongylura strongylura در منطقه نفت خیز بهرگان (خلیج فارس)

صفحه 39-46

طاهره ابراهیمی یزدان آباد؛ مژگان امتیازجو؛ پرگل قوام مصطفوی؛ زهرا صاحبی


12. بررسی تجمع زیستی جیوه در پرندگان آبزی و غیرآبزی در استان اصفهان

صفحه 103-111

زهرا حسین پورمحمدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ نورالله میرغفاری


13. تاثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز (Caspicum annum) بر فاکتورهای رشد و نرخ بازماندگی ماهی‌ زبرا (Danio rerio)

صفحه 113-119

احمد نصرتی موفق؛ سکینه یگانه؛ سمیه سلطان زاده؛ علی رازگردانی شراهی


14. پویایی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در بالادست و پایین دست سد شهید رجائی رودخانه تجن ساری

صفحه 121-134

فهیمه عزیزی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ حسین رحمانی؛ مسعود ستاری؛ حسین انوری فر


24. تغییرات بافت شناسی گناد صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor) تحت تأثیر تغییرات طول روز

صفحه 231-240

مهرداد شیرین آبادی؛ عباس متین‌فر؛ ابوالقاسم کمالی؛ همایون حسین‌زاده صحافی