دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-300 
1. بررسی جهش در اینترون 2 ژن لپتین در گاوهای بومی و آمیخته گیلان به روش PCR-RFLP

صفحه 1-6

مجتبی رضایی؛ سیدضیاءالدین میرحسینی؛ سیدحسین حسینی مقدم؛ محمد آیت اللهی


4. فراوانی SPI-3 در میان سروتایپ های سالمونلا تایفی، پاراتایفیB و پاراتایفی C

صفحه 23-28

مرجان باقری نجف آباد؛ فهیمه باغبانی آرانی؛ سیدمهدی سادات؛ صابر خدرزاده


6. تاثیر کیتوزان جیره بر شاخص های رشد و پارامترهای خون شناسی در بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

صفحه 41-50

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی


7. تاثیر تنش‌های محیطی در فصول مختلف و اثر فصل بر عملکرد واریته‌های مختلف کرم ابریشم Bombyx mori L.

صفحه 51-61

سیدضیاءالدین میرحسینی؛ معین‌الدین مواج پور؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی


11. تعیین توالی ژن VP28 یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران

صفحه 99-104

حسین هوشمند؛ رحیم پیغان؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ محمد افشارنسب


21. اثرات سمیت علف کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

صفحه 163-172

زهرا خوشنود؛ شهلا جمیلی؛ صابر خدابنده؛ علی ماشینچیان مرادی؛ عباسعلی مطلبی


24. بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio)

صفحه 207-216

حمیدرضا نادری فارسانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور


25. بررسی تنوع ریختی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus orientalis Nordmann, 1840) در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 217-228

مریم علی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ اصغر عبدلی؛ محمد فرهنگی؛ کیاوش گلزاریان پور


31. شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

صفحه 277-286

رسول قربانی؛ فاطمه عباسی؛ مسعود ملایی؛ اصغر نعیمی؛ مریم باغفلکی؛ محمد فروهر واجارگاه


33. گزارش دلار شنی (Clypeaster humilis) در جزیره هندورابی؛ خلیج فارس

صفحه 298-304

سیدمحمدرضا فاطمی؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ غلامحسین وثوقی؛ سیدافشین ناطقی شاه رکنی


35. شناسایی پلی کیت های سواحل شرقی بحرکان (شمال خلیج فارس) با تاکید بر خانواده های غالب

صفحه 311-317

فروغ پاپهن شوشتری؛ اشرف جزایری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سرور عچرشاوی