دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مرداد 1400 
4. پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بر مطلوبیت زیستگاه گربه شنی (Felis margarita)

صفحه 27-34

10.22034/aej.2021.135231

تقی مهدوی؛ بهمن شمس اسفند اباد؛ حمید ترنج زر؛ ‌نورالله عبدی؛ عباس احمدی


17. ردیابی مولکولی آدنو ویروس کبوتری در مدفوع کبوتران برای اولین بار در ایران

صفحه 121-126

10.22034/aej.2021.135863

الهام رحیمی ساردو؛ فروغ طلازاده؛ رمضانعلی جعفری؛ مسعود رضا صیفی


36. تاثیر غلظت های تحت کشنده سولفات مس بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

صفحه 283-286

10.22034/aej.2021.138395

بهاره شکوهیان قهفرخی؛ رقیه صفری؛ محمدرضا ایمانپور؛ علی جافر


38. تأثیر هورمون 17-آلفا متیل تستوسترون بر تغییر جنسیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 295-302

10.22034/aej.2021.137489

مهرناز مبینی کشه؛ عمار صالحی فارسانی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ سید پژمان حسینی شکرابی


44. رابطه طولی-وزنی و الگوی رشد میگوی اروپایی (Palaemon elegans) در سواحل استان گیلان

صفحه 347-356

10.22034/aej.2021.138825

شهریار تقی پور کوه بنه؛ محمدرضا رحیمی بشر؛ مرتضی فرشچی؛ حر ترابی جفرودی


46. برآورد جمعیت میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در تالاب انزلی

صفحه 365-372

10.22034/aej.2021.138951

اکبر پورغلامی؛ احمد قانع؛ یعقوبعلی زحمتکش؛ علیرضا میرزاجانی