دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1400 
لزوم حفاظت از گونه کفتار راه راه (Hyaena hyaena) در ایران

صفحه 1-8

10.22034/AEJ.2020.250802.2367

امیرحسین داداشی جوردهی؛ بهمن شمس اسفند اباد؛ عباس احمدی؛ حمیدرضا رضایی؛ حمید ترنج زر


بیهوشی صحرائی در اسبچه خزر

صفحه 45-50

10.22034/AEJ.2021.269894.2456

سید جلال میریان؛ شاهین حاجی قهرمانی؛ احمدرضا محمدی؛ مجید افشار


بررسی پارامترهای موثر تغییر اقلیم بر ذخایر سفره ماهیان در آب های ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان

صفحه 155-164

10.22034/AEJ.2021.270122.2460

مهناز ربانی ها؛ سید امین اله تقوی مطلق؛ نصیر نیامیمندی؛ محمد حسن گرامی؛ مختار آخوندی


اثر کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جمعیتی آرتمیا اورمیانا

صفحه 329-336

10.22034/AEJ.2020.252122.2373

فریدون محبی؛ بایرامعلی داداشپور؛ مسعود صیدگر؛ ژاله علیزاده اوصالو؛ یاور روحداد گلمانخانه