اهداف و چشم انداز

 مجله «محیط زیست جانوری» مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری در حوزه‌های:

علوم جانوری، زیست­ شناسی، جانورشناسی، سیستماتیک، فیزیولوژی، ریخت­ شناسی، تغذیه، بیماری­ ها، تنوع ­زیستی، ژنتیک، بوم­ شناسی و زمینه‌های وابسته را به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی منتشر می‌کند. این مجله  محفلی و محملی ارتباطی برای بحث و تبادل نظر علمی است.