بررسی اثر هیپوگلیسمیک عصاره اتانلی گل انار (.punica granatum l) در موش‎های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم زیست شناسی ، دانشگاه علوم وارامین ، ورامین-پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین

چکیده

در پژوهش حاضر، اثر عصارة اتانلی گل انار (Punica granatum L.) بر وزن حیوان، کبد و کلیه و سطح گلوکز سرم موش‎های صحرایی نر دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. 40 سر موش صحرایی توسط تزریق درون‎صفاقی استرپتوزوتوسین (100 mg/kg, interperitoneally) دیابتی شدند. عصارة اتانلی گل در غلظت‎های 100، 150، 200 و 300 میلی‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‎مدت 18 روز به‎روش درون‎صفاقی روزانه یکبار تیمار شدند. نمونه‎های خون از قلب حیوانات بعد از 18 روز جمع‎آوری گردید. سطح گلوکز سرم توسط کیت اندازه‌گیری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عصارة اتانلی گل انار موجب کاهش معنی­دار گلوکز سرم در موش‎های دیابتی‎شده توسط استرپتوزوتوسین می‌گردد، ولی تاثیری بر وزن حیوان، وزن کبد و کلیه موش های تیمار شده در مقایسه با گروه کنترل ندارد. داده‎های تحقیق حاضر دلالت بر وجود اثرات هیپوگلیسمیک در گل انار دارند. بنابراین، این گیاه در تحقیقات درمانی باید مورد توجه بیش تری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hypoglycaemic effect of ethanolic extract of Punica granatum L. flower in diabetic rats

نویسنده [English]

  • Maryam Eidi
Department of Biology, Faculty of Biological Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

In the present study, effects of the ethanolic extract of the Punica granatum L. flowers on weight of body, liver and kidney, serum glucose level were investigated in streptozotocininduced diabetic rats. 40 rats were made diabetic using by streptozotocin (100mg/kg) interperitoneally. The ethanolic extract at doses 100, 150, 200 and 300mg/kg, were administered daily for 18 days, intraperitoneally. Blood samples were obtained from heart after 18 days. The control group was administered saline. The serum glucose level was measured by kit. The results showed that the ethanolic extract of Punica granatum significantly reduced the serum glucose levels in streptozotocin-induced diabetic rats. But, the extract did not affect on body weight of body, kidney and liver in comparison with diabetic control group. The present data indicates that extract of Punica granatum has hypoglycaemic effect in diabetic animals. So, this plant should be considered in future therapeutic researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punica granatum
  • pomegranate
  • Hypoglycaemia
  • Diabetes
  • Rat