راهنمای نویسندگان

آئین نگارش زبان فارسی رعایت شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.

مقاله با برنامه Word 2003 در اندازه کاغذ A4، به­ صورت یک خط در میان (فاصله سطرها 1 سانتی­ متر) و حاشیه هر سطر 5/2 سانتی‌متر تایپ شود.

شکل ها (عکس ­ها، نمودارها، نقشه ها و کلیه تصاویر) و جداول باید دارای عناوین گویا بوده به طوری­ که حاکی از مندرجات و محتوای آن‌ها باشد. عناوین شکل ها در زیر و عناوین جداول در بالای آن­ ها نوشته شود. کلیه اعداد، واحدها و مقایسه‌ها در شکل ها و جداول باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنان چه شکل یا جدولی از منبعی گرفته شده باشد، ذکر منبع الزامی است) و ارسال نسخه اصلی شکل­ها و نمودارها ضروری می‌باشد. ارسال مقالات، تنها پس از ثبت نام و از طریق تارنمای زیر صورت می­ پذیرد:

www.aejournal.ir

مقاله باید قسمت ­های زیر را به ­ترتیب دارا باشد:

الف) عنوان: عنوان مقاله با نوع قلم B Titr با شماره 16 به صورت پررنگ (Bold) نوشته شود. نام نویسنده (گان) پس از عنوان مقاله ذکر شود. نشانی نویسنده (گان) که شامل دانشگاه یا سایر موسسات و صندوق پستی آن­ ها است، باید به دو زبان فارسی و انگلیسی قید و نشانی، تلفن تماس و نشانی رایانامه شخص مکاتبه کننده با علامت ستاره (*) مشخص شود.

ب) چکیده: چکیده با نوع قلم B Baran با شماره 12 حاوی حداکثر 250 کلمه و شامل: هدف، روش کار و نتایج است. چکیده فارسی و انگلیسی باید کاملاً تطابق داشته باشند.

ج) کلمات کلیدی: در پایین مطالب چکیده با نوع قلم B Mitra با شماره 11 و باید 6-3 کلمه کلیدی (Keyword) به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شود.

د) مقدمه: مقدمه با نوع قلم B Nazanin با شماره 11 و باید ضمن بیان هدف تحقیق حاوی خلاصه‌ای از اهمیت موضوع، نتایج و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، با ذکر منابع و ماخذهای لازم آن‌ها باشد.

ه) مواد و روش‌ها: با نوع قلم B Nazanin با شماره 11 و باید چگونگی و روش نمونه‌گیری با دقت بیان شود. لازم است به روش‌های آزمایشگاهی و مواد مصرفی و وسایل مورد استفاده و مشخصات آن‌ها به­ طور کامل اشاره شود. آزمون‌های آماری مورد استفاده را نام برده و مراحل استنتاج آماری به­ خوبی بیان شوند.

و) نتایج: نتایج با نوع قلم B Nazanin با شماره 11 و باید در قالب متن، جداول و نمودارها به­ خوبی نمایش داده شوند. مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نباید تکراری باشند. جداول و نمودارها باید در ارائه مطالب هماهنگ بوده و از نظر آماری به صورتی کاملاً گویا طراحی و ارائه شده باشند.

ز) بحث: با نوع قلم B Nazanin با شماره 11 و باید در این قسمت، یافته‌های تحقیق با یافته‌های مرتبط سایر محققان (با ذکر منابع مربوطه)، مقایسه شده و مورد بحث قرار گیرند. مقاله باید در پایان به­ صورت بندهای مشخص که حاوی نتیجه­ گیری و پیشنهادها باشد، جمع بندی گردد.

ح) تشکر و قدردانی (در صورت لزوم): علاوه بر نام بردن از موسسات همکار، می‌بایست از افرادی که به نحوی در انجام تحقیق نقش داشته‌اند، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند با ذکر نام، قدردانی شود.

ط) منابع و ماخذ: تمام منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست متن به آن‌ها اشاره شده باشد. نوع قلم B Nazanin با شماره 11 باشد. متن نوشتارهایی که به آن استناد می ­شود مشروط به این که به ­وسیله یک نفر نوشته شده باشد به صورت زیر است:

نام­ خانوادگی نویسنده به زبان انگلیسی و به شکل (Smith  (1974، چنان چه نویسندگان دو نفر باشند Smith و (Brown (2012 و اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد به صورت Smith و همکاران (2013).

در پایان هر پاراگراف در صورت ضرورت می­ توان به شماره ماخذ اشاره نمود.

باید توجه داشت که در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی (نوع قلم Times New Roman با شماره 10) ذکر گردد. فهرست منابع می‌باید برحسب حروف الفبایی نام نویسنده اول تنظیم شده و به ­ترتیب شماره گذاری گردد. پس از اسامی نویسندگان سال انتشار، عنوان، مشخصات مجله (شامل خلاصه نام مجله و صفحه) به ترتیب تایپ گردد.

مثال:

یوسفی، س. و مبارکی،ا.، 1386. نگرشی بر تمساح مردابی در ایران. انتشارات موج سبز. 82 صفحه.

Clifton-Hadley, R.S.; Bucke, D. and Richards, R.S., 1984. Proliferative kidney disease of salmonid fish. A reveiew. Journal of dis. Vol. 7, No. 2, pp: 363-377.

در مورد کتاب‌ها نام نویسندگان، سال انتشار، موضوع، نوبت چاپ، مکان، نام ناشر و صفحه می­ باید ذکر گردد.

Petrie, A. and Waston, P., 1999. Statistic for veterinary and Animal Sciences. Blackwell sciences Ltd. London,UK. 100 P.

یا در صورت رجوع به فصلی از کتاب به­ عنوان ماخذ:

Bergston, C., 1997. Infectious diseases of the digits. In Lameness in Cattle. Edited by PR Greenough and AD Weaver. 3 rd Ed. WB. Saunders Company. Philadelphia, USA. pp: 88-89.

چنانچه مقاله خارج از ضوابط راهنمای تهیه مقاله برای فصلنامه ارسال گردد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده مسئول عودت داده خواهد شد..

در خاتمه جهت ارسال مقاله به نکات زیر دقت نمایند.

 

1- مقاله را در دو فایل شامل فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان ارسال کنید و کلیه جداول و اشکال مربوطه نیز در داخل فایل اصلی مقاله باشد.

 

2- اسم فایل ارسالی یک کلمه انگلیسی باشد و از گذاشتن نام نویسنده به عنوان نام فایل ارسالی پرهیز شود.

 

3- حتما منابع را به دقت کنترل نماید و دقیقا بر اساس فرمت مجله باشد و نحوه ارجاع دهی در داخل مقاله نیز حتما طبق فرمت باشد.