آمار سال 1402

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

1410

تعداد پذیرش

1054

تعداد عدم پذیرش

356

متوسط زمان تا اولین اقدام

1روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

10روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

90روز

متوسط زمان داوری

45روز

متوسط زمان پذیرش

162روز

متوسط زمان عدم پذیرش

85روز

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

44روز

درصد پذیرش

50

متوسط تعداد داوری

3

 

شناسنامه نشریه

 

عنوان فارسی مجله

محیط زیست جانوری

عنوان انگلیسی مجله

Journal of Animal Environmental 

شاپا (ISSN)

شاپا الکترونیکی:  1396-2717   شاپا چاپی:  1388-2717

زبان

فارسی (به همراه چکیده، عنوان، کلید واژه انگلیسی برای هر مقاله)

سال شروع انتشار

 دوره 1، شماره 1، بهار 1388

فاصله انتشار

 فصلنامه

محل انتشار

ایران، تهران

صاحب امتیاز

 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش

سازمان همکار

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین

 

نوع داوری

دو سر کور (گمنام برای نویسنده و داور)

نوع دسترسی

 دسترسی آزاد، عمومی

نوع مجوز انتشار

CC BY 4.0

 

رتبه در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم

 B (ب) - گروه علوم پایه

ضریب تاثیر در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)

0.17

نرمافزار تشخیص سرقت ادبی

نرم‌افزار مشابه یاب همیاب

هزینهداوری و انتشار مقاله

15.000.000 ریال

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، بهمن 1402 

تعیین ارزش غذایی محتویات شکمبه‌ای عمل‌آوری شده با اوره و ملاس با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

صفحه 41-50

10.22034/aej.2022.357361.2868

شهرام صفری باعصمت؛ رامین سلامت دوست نوبر؛ ناصر ماهری سیس؛ امیر رضا صفایی؛ ابوالفضل قربانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان