اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشکده بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

4 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first record of myctophidae fish from mesopelagic depth in Oman Sea waters

نویسندگان [English]

  • Nargess Javadzadeh 1
  • GHolamhosein Vosughi 2
  • Tooraj Valinasab 3
  • Syed Mohammad Fatemi 2
  • Asghr Abdoli 4
1 Fisheries group, Science & Research Branch of Islamic Azad University Khuzestan, Ahvaz, Iran
2 Sciences & Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
4 Biological Science Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was done for identifying the Myctophidae fish of the Iranian waters of Oman Sea, during February to June 2011. A new species (Diaphus effulgens) was identified and report for the first time. This specimen was caught with midwater trawl from mesopelagic depth (410 m and 57º 50' E / 25º 29' N - 57º 46' E / 25º 31' N position) of Oman Sea at Hormuzgan province waters.
*

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaphus effulgens
  • Mesopelagic
  • Oman Sea
  • Iran