بررسی میزان توده زنده، میانگین صید بر واحد سطح، پراکنش و فراوانی ماهیان کفزی در لایه های عمقی دریای عمان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده علوم و فنون دریایی

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در این تحقیق از کشتی تحقیقاتی فردوس یک به مدت 20 روز طی شهریور و مهر 1388 استفاده شد و نمونه برداری از طریق روش مطبق تصادفی با تعیین 119 ایستگاه در سطح دریای عمان در 7 منطقه (اشکوب) و 4 لایه عمقی یعنی 20-10 و 30-20 و 50-30 و 100-50 متر انجام شد. آمار و اطلاعات مورد نظر در فرم های پیش بینی شده ثبت گردیدند و با استفاده از نرم افزارهای Excel و Arc View GIS مورد پردازش قرار گرفتند. 100 گونه، جنس یا گروه آبزی در ترکیب صید ترال کف دریای عمان شناسایی شد که در گروه آبزیان کفزی تجاری و غیرتجاری قرار می گیرند. میزان کل توده زنده آبزیان موجود در این تحقیق معادل 52472/7 تن برآورد گردید که 31651/7 تن آن مربوط به آبزیان کف زی تجاری است که نسبت حدود 60 درصد از توده زنده کل را شامل می شود. با مقایسه میزان توده زنده در لایه های عمقی دریای عمان نیز مشخص گردید که حداکثر مقدار توده زنده در لایه عمقی 100-50 متر و پس از آن در لایه عمقی 20-10 متر وجود دارد. بررسی وضعیت میزان صید بر واحد سطح (CPUA) به تفکیک مناطق هفت گانه دریای عمان نیز نشان داد که مشابه توده زنده، منطقه F (سیریک تا جاسک) با میانگین 20162 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی در جایگاه اول قرار داشته و لایه 20-10 متری این منطقه معادل 1/6 برابر مقدار CPUA در اعماق 100-50 متر آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of biomass rate, catch per unit area (CPUA), distribution and abundance of demersal fishes in deep-sea layers of Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Reza Abbaspour Naderi 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Gholamhossein Vousoghi 1
  • Shahla Jamili 1
1 Islamic Azad University, Tehran Research Branch, Faculty of Marine Science and Technology
2 Institute of Fisheries Sciences Research Institute, Tehran, PO Box: 6116-14155
چکیده [English]

In this study, we used "Ferdows 1" research vessel and sampling conducted on random basis, through 119 sampling stations in 7 zones with 4 deep-sea layers as: 10-20, 20-30, 30-50 and 50-100 meters, throughout the Oman Sea. Achieved data recorded in pre-schemed forms and processed through "Excel" and "Arc View GIS" soft wares. One hundred species or genus identified in bottom trawl catch composition which categorized as commercial and non-commercial species. The total biomass of aquatics in bottom trawl net estimated as 52472.7 Mt. 60% of this amount allocated to commercial demersal species with 31651.7 Mt. Comparing biomass rates in the Oman Sea layers, it is determined that the maximum biomass rate is in 50-100 and 10-20 meter layers, respectively. Study of CPUA in 7 zones of the Oman Sea revealed that identical to biomass, zone F (Sirik to Jask) positioned first with 20162 Kg per square nautical mile. For 10-20 meter layer, CPUA is 1.6 folded in 50-100 meter depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Bottom trawl net
  • Demersal fishes
  • catch per unit area (CPUA)
  • Oman Sea