تعیین کانون های تمرکز با اولویت بالای حفاظتی برای پرندگان مطالعه موردی: شهرستان نقده

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ایجاد مناطق تحت حفاظت به ‌عنوان ذخایر طبیعی برای جلوگیری از نابودی تنوع زیستی در سطح جهان به ‌عنوان یک اقدام کلیدی محسوب می‌ شود. در این میان تعیین کانون‌ های تمرکز با اولویت بالای حفاظتی موثرترین راه برای حفاظت از بسیاری از گونه‌ ها محسوب می‌ شود. در میان مهره‌ داران از پرندگان به‌ عنوان گونه‌ های شاخص برای تعیین این نقاط بسیار استفاده شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین کانون‌ های تمرکز پرندگان در استان آذربایجان‌ غربی، شهرستان نقده انجام گرفت. نقاط حضور به‌ دست آمده از پرندگان طی سال‌ های 1389 تا 1391 با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) تحلیل گردید. در مجموع 144 گونه از پرندگان ایران در سطح شهرستان شناسایی و ثبت شد. نقشه ‌های به ‌دست آمده از نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در شهرستان نقده بیش ‌ترین ارزش عددی سلول‌ ها متعلق به مناطق بوم کشینه است. هم‌ چنین تالاب‌ های آق‌قلعه، سلدوز، مزارع کشاورزی و رودخانه گدار به ‌عنوان کانون مهمی برای لکه ‌های داغ تنوع زیستی پرندگان در این شهرستان شناسایی شدند. در مجموع سه لکه داغ حفاظتی به ‌ترتیب با مساحت‌ هایی برابر 4828، 1941 و 554 هکتار برای پرندگان در شهرستان نقده تعیین شد، که درمجموع 14 درصد از مساحت شهرستان را شامل شدند. لکه ‌های تعیین شده 15 درصد با مناطق تحت مدیریت و 85 درصد با مناطق آزاد هم ‌پوشانی داشتند. باتوجه به غنای بالای پرندگان در شهرستان نیاز است تا راهکارهایی برای مدیریت و حفاظت از این لکه ‌ها انجام گیرد. هم ‌چنین پیشنهاد می ‌شود مطالعات مشابهی در مقیاس‌ های کلان در سطح کشور جهت شناسایی مناطق داغ پرندگان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the focus centers with high-priority conservation for birds Case Study: Naqadeh township

نویسندگان [English]

  • Sayyad Sheykhi Ilanloo 1
  • Sorror Karimi 2
1 Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, P.O. Box: 8415683111, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The creation of protected areas as natural reserves to prevent loss of biodiversity in the world is a key action. In the meantime, determination of the biological hotspots is considered as the most effective way to protect species. Among vertebrates, birds are indicator species to determine hotspot areas. This study was conducted to determine the hotspots bird area in the Naqadeh township. This study was conducted during 2010 and 2012, to collecting presence points of birds and analyzed using geographic information systems (GIS). In total, 145 bird species were identified in this township. The results of this study showed that the highest numerical values of the pixels were belonging to ecotone areas in the Naqadeh township. Also Aq-Qala and Solduz Wetlands, farmlands and Gadar River were identified as an important for biodiversity hotspots in this township. In total, three conservative hotspots with an area of respectively 4828, 1941 and 554 ha were identified for birds in the Naqadeh township, a total including 14% of the township's areas. According to the richness of the birds in the Naqadeh township, it is essential to find ways to manage and protect these patches. Determined patches overlapped 15% with managed area and 85% with free zones. According to high bird richness in this township, it is also recommended that similar studies be done in large scale to identify hotspots areas of birds in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation
  • Habitat
  • Birds
  • Ecotone