برخی ویژگی های زیستی کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ای (Larus melanocephalus) در ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

2 اداره حفاظت محیط زیست بوکان

3 بخش جانوری، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، معاونت محیط زیست طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

   در این پژوهش، برای اولین ‌بار در کشور کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ‌ای در سد شهید کاظمی بوکان، در استان آذربایجان‌ غربی به ثبت رسید. این کلونی در سال‌ های 1392 و 1393 در جزیره سیدآباد مورد مطالعه و پایش قرار گرفت. در جزیره مذکور کلونی‌ های متعلق به انواع پرندگان شامل کاکایی سرسیاه و کاکایی ارمنی نیز زادآوری می نمایند. طی پژوهش صورت گرفته، تعداد 100 آشیانه کاکایی مدیترانه ‌ای در دو فصل زادآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که به ‌طور متوسط در هر آشیانه سه تخم قرار دارد. در زمان تفریخ، وزن متوسط جوجه ‌ها 27گرم (1/64=SDمی ‌باشد که تا قبل از پرواز به 358 گرم (23/50=SD) می ‌رسد. ثبت این کلونی زادآور در شمال ‌غرب کشور حاکی از گسترش گستره زادآوری گونه نسبت به گذشته می ‌باشد. مقایسه تفاوت در ارتفاع محل آشیانه ‌های کاکایی مدیترانه ‌ای با کلونی زادآور پرستوی معمولی با آزمون ناپارامتریک من وایتنی یو حاکی از تفاوت معنی‌ دار در تاثیر این متغیر بود به ‌طوری ‌که پرستوی معمولی نقاط مرتفع ‌تری را برای ساخت آشیانه زادآوری انتخاب نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First breeding record of Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Naderi 1
  • Mohammad Ahmadi 2
  • Mastoureh Darabi 3
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak
2 DOE Boukan
3 DOE
چکیده [English]

For the first time we recorded a breeding colony of Mediterranean Gull Larus melanocephalus fromShahid Kazemi dam, West Azerbaijan, Iran, which is considered first record for the species in Iran.Breeding attempts were monitored in 2014-2015 breeding seasons at Saidabad islet of Shahid Kazemi Dam, where Mediterranean Gulls bred in mixes-species colonies with Slender–billed and Black-headed Gulls. We recorded around 100 Mediterranean Gull nests in Seidabad islet during the two breeding seasons. The modal clutch was three-egg clutches.  Nestlings weighed 27 gr (SD=1.64) at hatching and 358 gr (SD=23.5) prior to fledging. Our record in northwest Iran is suggesting that the species is expanding its breeding ranges probably as a result of variation in breeding grounds or climatic changes. Further investigations are needed to understand their breeding ecology and causes and consequences of colony expansions. Compared to a random sample, nests of common Terns, were placed on the higher parts of the island. At the same time, there was not a significant difference between the elevation of the nests of Black-head Gulls and Mediterranean Gulls, based on Mann-Whitney U test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediterranean Gull
  • Breeding colony
  • Shahid Kazemi Dam
  • Iran