نویسنده = ثمانه اصغری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استفاده از ماکرو جلبک قرمز (.Gracillaria sp) بر رشد و بازماندگی کرم پرتار (Perinereis nuntia) به عنوان غذای زنده مولدین میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 463-470

ثمانه اصغری؛ علیرضا سالارزاده؛ کیومرث روحانی؛ مازیار یحیوی؛ فلورا محمدی زاده