نویسنده = مریم کیانی صدر
تعداد مقالات: 1
1. زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 147-154

محسن امیری؛ مریم کیانی صدر؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده