کلیدواژه‌ها = کلسترول کل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر جنسیت بر مقادیر چربی در خون، کبد و عضله ماهی شیربُت (Barbus grypus) پرورشی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 289-294

پویا شریفی؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری