کلیدواژه‌ها = گازهای گلخانه ای
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 95-104

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مصطفی جعفری؛ هوشنگ لطف الهیان


2. تدوین راهبردهای استراتژیک کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء علوم دامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-64

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مرتضی رضائی؛ سیدعلی اکبر رضائی طالشی؛ مصطفی جعفری