اثر تریپتوفان جیره بر روی عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان انگشت قد کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران

کلیدواژه‌ها