بررسی ترکیب صید ضمنی و صید دورریز شناورهای سنتی میگوگیر در آبهای خلیج فارس، سواحل استان خوزستان (لیفه - بوسیف)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

این پژوهش در سال ۱۳۹۰ طی ماه های آبان و آذر به بررسی صید هدف، ضمنی و دورریز ترالرهای میگوگیر سنتی (لنج) مجهز به تور ترال کف، در سواحل استان خوزستان صید گاه لیفه - بوسیف صورت گرفت. جهت اجرای این پروژه تعداد ۳۶ مرتبه عملیات تورکشی به وسیله ترال کفی با قطر چشمه ۳۴ میلی متری انجام شد. در مجموع به میزان ۳۵۲۵/۱۱ کیلوگرم آبزی صید گردید. برطبق نتایج به دست آمده در این بررسی تعداد ۷۳ گونه آبزی متعلق به ۵۱ خانواده شناسایی شد که به تفکیک ۵۳ گونه ماهی استخوانی متعلق به ۳۴ خانواده، ۵ گونه ماهی غضروفی متعلق به ۴ خانواده، ۸ گونه سخت پوست متعلق به ۶ خانواده، ۴ گونه نرم تن متعلق به ۴ خانواده، ۲ گونه خارپوست متعلق به ۲ خانواده و ۱ گونه مار آبی تشکیل شده است. نتیجهی صید هدف شامل: میگوی سفید به-میزان ۵۳۴/۳۰ کیلوگرم با ۸۱/۲۵ درصد نسبت به صید هدف، میگو سرتیز به میزان ۱۱۶/۴۵ کیلوگرم با ۱۷/۷۱ درصد نسبت به صید هدف و میگوی ببری سبز به میزان ۶/۸۵ کیلوگرم با ۱/۰۴ درصد نسبت به صید هدف مشاهده شد. وضعیت ایستگاه های نمونه برداری برحسب صید، صید هدف ۲۰%، صید ضمنی ۲۲% و صید دورریز ۵۸% که صید دورریز به تفکیک ۶۱% ماهی، ۳۴% سخت پوست، ۱% نرم تن و ۴% سایر آبزیان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of by-catch composition and discard of traditional shrimp trawlers in the waters of the Persian Gulf, Khuzestan coasts (Lifeh - Booseif)

نویسندگان [English]

  • Saeed Nassaj Nezhad 1
  • Tooraj Vali Nasab 2
  • Narges Javadzadeh 1
1 Islamic Azad University of Science and Research Branch of Khuzestan, Iran
2 Iran Fisheries Research Institute
چکیده [English]

Regarding to study the amount of target, by catch and discard of traditional shrimp trawlers (dhows), series samplings were conducted in October-November 2011 in coastal waters of Khouzestan Province (Lifeh and Booseif fishing grounds). Thirty six tows as randomly selected stations were carried out and a total of 3525kg was collected. The catches were separated, identified and weighed.A total of 74 species belong to 51 families were identified of which 53 species were bony fishes belong to 34 families; 5 species of Chondrichthyes (4 family), 9 species of crustacean (6 family); 4 species of mollusks (4 family); 2 species of echinoderms (2 family) and one sea snake. On the other hand, the weights of target catch were: white shrimp with 534.3kg (81.25%), Metapenaeus affinis and Parapenaeopsis stylifera with 116.45kg (17.71%) and Penaeus semisulcatus 6.85kg (1.04%). An overall comparison of total catch was calculated as: Target catch (20%), by catch (22%) and discard (58%) consist of fish (61%), crustacean (34%), mollusks (1%) and others (4%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trawl
  • by catch
  • Discard
  • khuzestan
  • Persian Gulf