کاربرد کد تصویری زنجیری در آنالیز شکل اتولیت در دو گونه از ماهیان سرخو از جنس lutjanus

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات شیلات ایران, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران

چکیده

حاشیه اتولیت دو گونه از ماهیان متعلق به خانواده سرخوماهیان Lutjanus malabaricus و Lutjanus johnii از آب های خلیج فارس و دریای عمان جهت تفکیک ­پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، به ترتیب تعداد 20 نمونه به ازای هر گونه در مرحله نخست و تعداد 39 و 41 نمونه در مرحله دوم به کار گرفته شد. حاشیه اتولیت ­های استخراج شده، پس از تصویربرداری دیجیتال، با روش آنالیز فوریه بیضوی و توسط نرم­ افزار Shape تجزیه و تحلیل گردید. برای هر نمونه، کد زنجیری، هارمونیک­ ها و ضرایب فوریه بیضوی به دست آمد. با استفاده از مقادیر ویژه، میانگین شکل حاشیه اتولیت بازسازی گردید. نتایج نشان دادند که تعداد نمونه ها، در میزان تفکیک ­پذیری این دو گونه نزدیک به هم، نقش به سزایی دارد. به طوری که، با تعداد 20 اتولیت نمی ­توان این دو گونه را از همدیگر بازشناخت. در این بررسی نشان داده شد که با انتخاب شمار مناسبی از اتولیت ها، می ­توان میانگین شکل اتولیت­ برای هر گونه را بازسازی کرد اختلاف ­های اندک موجود در بین گونه ­های نزدیک را از نظر مورفولوژی اتولیت شناسایی نمود. در این بررسی تلاش گردید مزایای استفاده از هارمونیک­ های فوریه بیضوی در شکل­ سنجی اتولیت تجزیه و تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of image chain code in otolith shape analysis in two closely related species of family Lutjanidae

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadighzadeh 1
  • Tooraj Valinassab 1
  • Gholamhossein Vosoghi 2
  • Mohammad Reza Fatemi 2
  • Abbasali Motallebi 1
1 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University Science and Research Branch, Iran
چکیده [English]

Otolith contour from two species of family Lutjanidae, Lutjanus malabaricus and Lutjanus johnii from Persian Gulf and Oman Sea were investigated for species separation. For that, 20 samples from each species in the first stage and 39 and 41 samples for L.malabaricus and L. johnii in the second stage were used, respectively.  The image of extracted otoliths were taken, digitized and then analyzed using Shape Programm and Elliptic Fourier Analysis. For each sample, chain code, harmonic and elliptic Fourier coefficients were generated and medium otolith contour reconstructed by combination of these harmonics. The results showed that the number of samples is very important in species separation and with low number of otoliths it is not possible to separate species using this method. Therefore with choosing appropriate number of samples, it is possible to reconstruct the otolith contour for each species and detect the differences between two closely related species based on otolith morphology. This investigation is an effort to explain some benefits of elliptic Fourier harmonics in otolith morphology.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolith
  • Image analysis
  • Elliptic Fourier descriptor
  • Lutjanidae
  • Chain code