دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1391 
بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین در پوسته صدف saccostrea cucullata طی پدیده مونسون در سواحل ایرانی دریای مکران

صفحه 15-24

ساحل پاکزاد توچایی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمدتقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ محمدعلی حمزه


بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (las) برمرگ و میر زئوپلانکتون daphnia magna

صفحه 43-48

منصوره غلامی؛ سیدمحمدرضا فاطمی؛ مریم فلاحی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی ماشینچیان


کاربرد کد تصویری زنجیری در آنالیز شکل اتولیت در دو گونه از ماهیان سرخو از جنس lutjanus

صفحه 65-72

زهرا صدیق زاده؛ تورج ولی نسب؛ غلامحسین وثوقی؛ محمدرضا فاطمی؛ عباسعلی مطلبی


ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان

صفحه 91-102

کاظم درویش بسطامی؛ مهرشاد طاهری؛ حسین باقری؛ مریم یزدانی فشتمی؛ فرزانه سلطانی؛ سارا حق پرست؛ علی حمزه پور؛ معصومه لطفی آشتیانی


بررسی بیولوژیکی میگوی (macrobrachium nipponense (de haan،1849 در رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان

صفحه 103-112

مرجان تحقیقی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ حمید علاف نویریان؛ هدیه تحقیقی


بررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

صفحه 155-162

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی