تنوع گونه ای کنه های خانواده فیتوزئیده (Acari: Mesostigmata) در منطقه مرودشت شیراز

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی یاسوج، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در بررسی فونستیک کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده (Phytosiidae) که در منطقه مرودشت و شیراز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ انجام گرفت، تعداد ۸ گونه از کنه های این خانواده متعلق به زیرخانواده های Amblyseiinae و Typhlodrominae از چهار جنس جمع آوری و شناسایی شدند. اسامی کنه های شناسایی شده به تفکیک زیرخانواده به شرح زیر است:Subfamily Amblyseiinae Muma، ۱۹۶۱: Neoseiulus barkeri (Hughes، ۱۹۴۸); Neoseiulus marginatus (Wainstein، ۱۹۶۱); Neoseiulus zwoelferi (Dosse، ۱۹۵۷); Proprioseiopsis messor (Wainstein، ۱۹۶۰); Neoseiulus sugonjaevi (Wainstein & Abbasova، ۱۹۷۴); Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot). Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) khosrovensis (Arutunjan، ۱۹۷۱); Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Wainstein & Arutunjan، ۱۹۶۷).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Species diversity of Phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) in Marvdasht and Shiraz Region (Fars Province)

نویسندگان [English]

  • Zahra Gharib Shourijeh 1
  • Hadi Ostovan 2
  • Mostafa Haghani 2
1 Department of Entomology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

During 2010-2011, a faunistic survey of mites family Phytoseiidae in Marvdasht and Shiraz region (Fars province) was conducted after different samples were taken from soil, trees, crops and weeds. In this study 8 species from 4 genera belonging to subfamilies were identified. Among the identified species, 5 species are recorded for the first time from Fars province(*). Some determined specimens are listed as: Subfamily Amblyseiinae (Muma, 1961): Neoseiulus barkeri* (Hughes, 1948); Neoseiulus marginatus* (Wainstein, 1961); Neoseiulus zwoelferi* (Doss, 1957); Proprioseiopsis messor (Wainstein, 1960); Neoseiulus sugonjaevi* (Wainstein & Abbasova, 1974); Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) and Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) khosrovensis * (Arutunjan, 1971) and Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Wainstein & Arutunjan, 1967).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mites
  • Phytoseiidae
  • Marvdasht and Shiraz Region
  • Species Diversity